• Välkommen till HSB Brf Östberga!

    HSB Brf Östberga, en av landets största bostadsrättsföreningar, byggdes i slutet av 50-talet. Området, som består av fyra punkthus och ett antal låghus, är byggt runt Stamparken.
  • Välkommen till HSB Brf Östberga!

    HSB Brf Östberga, en av landets största bostadsrättsföreningar, byggdes i slutet av 50-talet. Området, som består av fyra punkthus och ett antal låghus, är byggt runt Stamparken.

2022 års föreningsstämma

Kommer att hållas 5 maj 2022 i Park folkets hus, Götalandsvägen 181. Vi återkommer senare med mer detaljerad information. Håll även koll på våra anslagstavlor i portarna. Motioner ska lämnas allra senast 28 februari 2022, kl. 24.00 i fastighetsskötarnas brevlåda på Stamg. 48 eller skickas med e-post till: styrelsen@hsbostberga.se

Aktuell information

Här hittar du aktuell information från styrelsen om vad som är på gång i HSB brf Östberga.

Felanmälan

Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltare, Anticimex, störningsjour, Comhem, Telenor och Brf Östberga.