På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Information vid inflytt & utflytt

Här finns information inför försäljningar och köp. Du som mäklare går via HSB Portalens överlåtelsetjänst för att hitta ytterligare information om lägenheten och ladda ner relevanta dokument. Styrelsen godkänner överlåtelser och medlemsansökningar via Portalen.

Ägande
Föreningen äger marken.

Garantibesiktning
Garantibesiktning genomfördes under våren 2016.

Större renoveringar
Brf Perrongen har en underhållsplan och inga större arbeten är planerade. Under 2018 gjordes en ombyggnad i källaren där två cykelrum blev föreningslokal, gym och styrelserum. 

Ekonomi 
Föreningen har mycket stabil ekonomi till följd av låg ränta på våra lån samt intäkter från lokaler, garage och bilplatser. Vi har amorterat tre - fyra mnkr varje år de senaste åren. Någon avgiftshöjning är inte aktuell i dagsläget. 

Elavtal
Vi har ett gruppavtal med Fortum som gäller alla lägenheter. Detta ger också en lägre kostnad än om var och en skulle teckna individuellt avtal. I den kostnad som tas ut på hyresavin igår alla elkostnader inklusive fasta avgifter, energiskatt m.m. Denna information finns också i respektive lägenhetspärm. 

Bostadsrättstillägg 
Bostadsrättstillägget som normalt tillkommer för en hemförsäkring ingår i föreningens försäkring. Medlemmar behöver därför inte teckna eget bostadsrättstillägg.

El & vatten
Föreningen har individuell mätning av el och varmvatten och kostnaden debiteras månadsvis till varje lägenhetsinnehavare. Fr. o. m. oktober 2015 gäller följande vid försäljning: Du som säljer en bostadsrätt kommer få slutavier skickade till dig för den energianvändning som uppmättes när du bodde i lägenheten. Avierna postas till dig kvartalet efter att du flyttat.
Anmäl din nya adress till HSB Kund- och medlemsservice på telefon 010 – 442 11 00 eller via kontaktformulär på http://hsb.se/stockholm. Du som köper en bostadsrätt kommer få avier för din energiförbrukning kvartalet efter att du flyttat in i lägenheten.

För att stänga av vattnet i hela lägenheten vrider man på en avstängningskran, så kallad ballofix. Kranen sitter belägen i badrummet. I vissa lägenheter sitter avstängningskranen vid sidan av tvättmaskin och torktumlare och i vissa lägenheter bakom tvättmaskin och torktumlare.

Gemensamma utrymmen
Det finns en grovtvättstuga, ett antal cykelrum, barnvagnsrum i varje trapphus, en föreningslokal, ett gym, ett styrelserum samt fyra kommersiella lokaler i föreningen varav alla dessa fyra är uthyrda. Innergården är upprustad och har många nya planteringar samt gemensam lekplats och grillplats. 

Övriga satsningar
En större konstsatsning gjordes år 2018. Projektet gick ut på att ett antal konstnärer försedde varje trapphus med unik konst. Innergården är som ovan nämnt nyligen upprustad med fler nya planteringar år 2019. Gården är mycket barnvänlig med lekplats. Det finns också en gemensam grillplats. 

Föreningens soprum
Det finns tre soprum till 10 st trapphus samt ett gemensamt miljörum för källsortering.

Parkering
Föreningen har 36 markplatser för bilar samt garage för bil (70st), mc (15st) och moped (2st). Parkeringen hanteras av Corepark, kontakta därför dem för uppgifter om kö och kostnad:

E-post: info@corepark.se 
Telefon: 08-650 02 15

Priser
Garage        1020.- inkl. moms/mån
Garage (el)  1123.- inkl moms/mån
Uteplats        400.- inkl moms/mån

Uppvärmning och ventilation
Uppvärmning sker genom vattenburen fjärrvärme och kompletteras med frånluftsvärmepumpar. Ventilation genom mekanisk frånluft med tilluft genom tilluftsdon.

Godkänner ni juridisk person som ägare?
Nej.

Godkänner ni delat ägande?
Ja.

Operatör för TV och internet
Vi har en gruppanslutning med Telenor (Bredbandsbolaget). Avgiften för bredband 250/100, basutbud TV och telefon exklusive samtal ingår i avgiften för lägenheten, men det särredovisas på hyresavin då det är en separat leverantör. För att få tillgång till en tv-box så ringer du in till Telenor (Bredbandsbolaget) och anger att du är medlem i HSB Brf Perrongen. 

Ansökan om in- och utträde
Alla överlåtelsehandlingar hanteras via HSB Portalens överlåtelsetjänst. Brf Perrongen kräver att köpare ska vara medlemmar i HSB Stockholm. 

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgiften är 3,5% av prisbasbeloppet och ligger på 1,593 kronor.

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgiften är 1,5% av prisbasbeloppet och ligger på 683 kronor. 

Uppsägning av avtal vid flytt
El och varmvatten sägs upp per automatik.
Bredband bör du säga upp själv då det kan finnas diverse tillägg och extratjänster i din kostnad.

Corepark (parkering) säger du också upp själv. Uppsägningstiden framgår av det kontrakt ni tecknat med företaget och därför vill vi vara tydliga med att detta bör sägas upp i tid.

Vid utflyttning ska garagedosan återlämnas.
Dosan får inte överlåtas till någon annan.
Depositionen återfås då dosan återlämnats.
För att återlämna dosan kontaktar du styrelsen på info@brfperrongen.se för att boka tid för återlämning av denna.

Namnlappar på dörr, postlåda och entretavla
Du vänder dig till HSB Kund- och medlemsservice för att få namnlappar på dörr, postfack samt tavla i entré. Ni når dem på 010-442 11 00 eller via mail på service.stockholm@hsb.se.

Felanmälan
En felanmälan gör du till HSB Felanmälan när något är trasigt och behöver lagas av till exempel en fastighetsskötare.
E-post: service.stockholm@hsb.se
Telefon: 010-442 11 00
Felanmälan kan också göras på https://felanmalan.hsb.se/ 

Alla typer av lägenhetsrelaterade frågor tar HSB Kund- och Medlemsservice också hand om. Exempelvis medlemskap, avier, pantnoteringar, utdrag ur lägenhetsregister samt namn på dörrar och postlådor. Ring växeln om du vill bli kopplad till en specifik person eller avdelning på HSB Stockholm. 
Frågor om mark –och garageplatser sänds till info@corepark.se 

Vid ytterligare frågor kontakta HSB Kund- och Medlemsservice på E-post: service.stockholm@hsb.se