Kontroll av montering Brandvarnare

24 maj 2015 Eftersom vi noterat att brandvarnarna till viss del haft en bristfällig montering så ser vi nu över samtliga uppsättningar. Detta sker den 16-17 juni.