Container

25 april 2018 Container ställs upp 7-14 maj

Tänk på att du inte får slänga något som räknas som farligt avfall, däck, elektriska apparater, lampor av olika slag eller färg. 

Containern ställs upp på baksidan.