Status laddstolpar 2/6

05 april 2024 Omflyttningen utfördes 28/5 och alla berörda bilar står nu på sin nya plats
Laddstolpar status

Status

Föreningens har nu femton nya laddpunkter. 

Alla inkomna önskemål om att få ladd- eller motorvärmarplats har kunnat tillgodoses. 

Betal-APP

Information om betal-appen hittar Du HÄR !

Prissättning

Grunden för prissättning är det elavtal som föreningen har med Boo Energi.

Det tillkommer sedan två tillägg:  

  • Chargenode (enligt avtalet) för drift, övervakning etc
  • Föreningen för investeringen

Initialt (maj 2024) så kommer priset att vara 3,74:-/kWh debitering till boende.

Fördelningen är 

  • 77% till Boo Energi
  • 16% till Chargenode
  • 7% till Föreningen

OBS! kWh-nivån justeras löpande som IMD gör idag dvs rörs sig efter elens faktiska kostnad som föreningen har.

Berörda platser

Nya laddplatter är raden närmast föreningslokalen (8001-8016).

Kö till laddplats

När den initiala omflyttningen som administrerats av styrelsen är slutförd så är det Digitala köhanteringen som hänvisas till för att ställa sig i kö.