Uppsägning av parkeringsavtal

01 oktober 2023 HSB skickar nu ut rekommenderade brev beträffande uppsägning av hyresavtal avseende bilplats.

ORSAK

Orsaken är i huvudsak att föreningen ska på över till HSB's digitala köhantering.

Den digitala köhanteringen har informerats om tidigare men har tyvärr dragit ut på tiden.

Avtalen blir nu standardiserade med samma villkor vilket inte historiskt varit fallet.

PRISER

Styrelsen passar på att justera de pris som varit förhållandevist lågt samt anpassat till de pristyper som HSB's digitala köhantering kan hantera.

Aktuella priser med start 2024

  • p-plats: 300 kr/mån (oavsett första eller andra bilen)
  • p-plats med el : 500 kr/mån

ÖVRIGA  AVTAL

Efter översynen av avtal för bilplatserna så kommer HSB att uppdatera övriga avtal för extraförråd och mopedförråd av samma orsak som ovan.

Avtalsjusteringar kommer pga av avtalstider att ske löpande under 2024.