NABO - ny fastighetsförvaltare och fastighetsskötare

14 december 2023 Brf Rubinen har en ny fastighetsförvaltare / fastighetsskötare fr.o.m. 1 januari 2024 NABO tar då över både rollerna.
NABO

Ny fastighetsförvaltare/fastighetsskötare 

NABO är vår nya fastighetsförvaltare och fastighetsskötare fr.o.m. 1 januari 2024

NABO kommer att presentera sig både på plats och genom utskick.

Kontakt- och prislista hittar Du här.

NABO's hemsida nabo.se

Övriga avtal

Föreningen har forsatt avtal med HSB för vår ekonomiska förvaltning samt med AFF för markskötsel och snöröjning.

Vad är skilnaden mellan fastighetsförvaltare och fastighetsskötare ?

Fastighetsförvaltare

En fastighetsförvaltare sköter förvaltningen av byggnader.

Dvs planerar underhåll som till exempel reparationer av olika slag. 

I arbetet ingår att ha kontakter med hyresgäster, bostadsrättsföreningar, driftspersonal och entreprenörer. 

 

Fastighetsskötare

Som fastighetsskötare har man ett större fokus på den vardagliga tekniken.

Fastighetsskötarens arbete kan exempelvis handla om t.ex. mindre reparationer, byte av kranar och strömbrytare.

Uppgifterna kan skilja sig åt beroende på årstid.

Vitala inre system som ventilation, vatten, värme och kyla sköts i regel av speciella drifttekniker.