Felanmälan

I normalfallet så fungerar boendet bra men ibland kan något hända som behöver felanmälas och åtgärdas, antingen akut eller inom kort. Här ser du hur du får den hjälp du behöver när något har inträffat.

Vid akuta fel i lägenhet eller fastighet som inte kan vänta till vardagen därpå

  1. Ring Bovärden på 08-777 88 12
  2. Om Du ej får kontakt med bovärden, ring någon i styrelsen. Namn och telefonnummer hittar du på anslagstavlan i porten.

Felanmälan av icke akuta ärenden kan ske dygnet runt till:

  1. Tel: 08-777 88 21 (telefonsvarare)
  2. Genom mail till styrelsen@brfrunstenen.se

När du felanmäler så behöver du ge följande information:

  • HSB-lägenhetsnummer
  • Felbeskrivning
  • Kontaktinformation (telefonnummer)

Skadedjursbekämpning:
Anmälan sker till Anticimex på tel 075-245 10 00 (kostnadsfri hjälp), uppge försäkringsnummer 431461, Folksam