Om Runstenen

Vår förening ligger i Handen, Haninge Kommun, vilket är ungefär 2 mil söder om Stockholm utefter väg 73 och består av fastigheter utefter Sleipnervägen, Idunvägen och Utgårdsvägen. Nedan hittar du en karta till vårt område samt även till vårt HSB Områdeskontor där du kan få hjälp med administrativa ärenden rörande Brf Runstenen.

Karta till områdeskontoret
Karta till husen i Brf Runstenen

 

Styrelse

Ordförande
Thomas Jacobsson

Vice ordförande 
Conny Berg

Sekreterare
Linda Endfors

Ledamöter
Gun Dahlberg
Pia Ekdal
Kimmo Antilla

Av Hsb utsedd ledarmot
Conny Bokvist

Förvaltare
Madelene Werna

 

Revisorer

Föreningsvald ordinarie
Lidija Markovic

Föreningsvald suppleant
Elisabeth Österberg

Av HSB utvald revisor
Genom BoRevision AB

 

Valberedning

Kerstin Pålsson (sammankallande)
Christina Nötzel