Revisorer

BRF Segelflygarens revisorer är:

Lars Conzales Carlson

Mahtab Sayady

Du når revisorerna på e-postadressen revisor@brfsegelflygaren.se. Föreningens räkenskaper revideras även av en extern auktoriserad revisor.