Styrelse telefon

30 minuter före varje styrelsemöte är det "öppet hus" i styrelselokalen på Segelflygsgatan 18. Se kalendarium för datum.
Telefonnummer till styrelsen är följande 073 992 69 72 och mailadress: styrelsen@brfsegelflygaren.se

 

Ordförande
Magnus Brattström magnus.brattstrom@brfsegelflygaren.se

Vice ordförande
Iwona Preis iwona.preis@brefsegelflygaren.se  

Sekreterare 
Erik Koskelainen erik.koskelainen@brfsegelflygaren.se

Ekonomi
Anna Svantesson anna.svantesson@brfsegelflygaren.se

Övriga styrelsemedlemmar
Leif Sjölund leif.sjolund@brfsegelflygaren.se

Petra Palmén petra.palmen@brfsegelflygaren.se 

Ludvig Norman ludvig.norman@brfsegelflygaren.se 

Maggie Lindfors maggie.lindfors@brfsegelflygaren.se

Gunilla Holland  gunilla.holland@brfsegelflygaren.se

 

 

HSB-representant
Martin Aderstedt martin.aderstedt@brfsegelflygaren.se