Styrelse

Kontakt 

Styrelsen nås enklast via mail till den generella styrelse-adressen som läses av alla styrelsens ledamöter. 

Mailadress till styrelsen: styrelsen@brfsegelflygaren.se 

Telefonnummer till styrelsen: 073 992 69 72 

Träffa styrelsen: 30 minuter före varje styrelsemöte är det "öppet hus" i styrelselokalen på Segelflygsgatan 18. Se kalendarium för datum tid.

Brf Segelflygarens styrelse

Ordförande

Ludvig Norman ludvig.norman@brfsegelflygaren.se 

Vice ordförande
Iwona Preis iwona.preis@brfsegelflygaren.se  

Sekreterare 
Erik Koskelainen erik.koskelainen@brfsegelflygaren.se

Ekonomiansvarig
Anna Svantesson anna.svantesson@brfsegelflygaren.se

HSB-representant

 Martin Aderstedt martin.aderstedt@brfsegelflygaren.se

Övriga styrelsemedlemmar

Gunilla Holland  gunilla.holland@brfsegelflygaren.se

Bernhard Hettman bernhard.hettman@brfsegelflygaren.se 

Per Lund per.lund@brfsegelflygaren.se

Miguel Segura miguel.segura@brfsegelflygaren.se