Bokning Tvättstuga

Bokning sker via aptusportalen. 

  • Länk till bokningen; https://aptus.sakerhetsintegrering.se/senaten/aptusportal/

  • Användarnamn är ditt lägenhetsnummer (står på ytterdörren) fast med nollor framför så att det blir totalt fyra (4) siffror. Lösenord är samma som lägenhetsnummer med två nollor framför, så att det blir totalt fem (5) siffror..

Tillgång till tvättstugorna  finns på de brickor som du även tidigare kom  in i tvättstugorna med, vid problem kontakta styrelsen på brf.senaten@gmail.com.

I tvättstugorna finns en ordinarie station (maskin 1 & 2) med tillhörande tumlare och torkskåp med valbara tider klockan: 07-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22.  

Tvättstugan öppnas 15 minuter innan bokad tid och är upplåst på din bricka till en halvtimme efter avslutad tvättid för vikning av tvätt.  

När nästa tid börjar ska tvättmaskiner/tumlare/torkskåp finnas tillgänglig för den som ska tvätta efter dig.

Det finns en maskin och tumlare (3) som går att bokas på två timmar som vi kallar spontanmaskin/spontantorktumlare. Maskinen går att boka en timme före tvättiden och passen är två timmars slottar med start 7-9, 9-11 och så vidare.
Spontanmaskinen går att boka när man har en ordinariemaskin bokad längre fram i tiden  men inte under pågående bokad ordinarie tid.

När du går in i bokningen för spontan tvätt syns en grön stapel i tidsschemat för nästa bokningsbara tid. 

Nyttjas inte tiden inom 30 minuter vid bokning på panelen i porten släpps tiden.  Bokas en spontan tid via webben/appen kvarstår tiden hela tiden som är bokad.

För bokning via app ladda ned appen Aptus Home, använd samma loggin som på webben och fyll i: aptus.sakerhetsintegrering.se/senaten/aptusportal/

För mer information läs hela pdf:en nedan.