Bokning Bastun(Aptusportalen)

Ni som har tillgång till bastun kan boka tider här nedan.

Bokning sker via aptusportalen.

Bastun finns i Gårdshuset Kantatvägen 1-11 behörighet fås mot en kostnad av 500 kronor per kalenderår. Oavsett när på året ansökan om tillgång till bastun görs blir kostnaden 500 kronor.

Uppsägning för kommande år ska göras senast 31/12 är uppsägning inte gjord fortlöper abonnemanget på ett år till och debitering sker automatiskt.

Debiteringen sker  på andra kvartalets avgiftsavier. Vid tillgång mitt i året debiteras på kommande utsck av avgiftsavierna.

För behörighet v.v. kontakta ansvarig, se "Kontakta oss".

Bokar och låser upp bastun gör du med brickan på bokningstavlan utanför bastun eller via Senatens hemsida. För att boka via hemsidan, klicka på "Bokningsystem".

Användarnamn är ditt lägenhetsnummer (står på ytterdörren) fast med en nolla framför, totalt fyra (4) siffror. Lösenord är samma som lägenhetsnummer med två nollor framför, så att det blir totalt fem (5) siffror.

Boka tider samt ändra kod/lösenord:

Portalen innehåller tre sektioner:

Bokning: Boka tider i bastun.

Inställningar: Här kan ni ändra lösenord för inloggning till Aptusportalen.