Avgiftshöjning

08 december 2022

Styrelsen har tagit beslut att höja avgifterna med 2% på föreningens bostadsrätter, höjningen gäller från och med den 1 Januari 2023.