Matavfall

25 januari 2023

Nu ska vårt matavfall komma till nytta!

Vi i Brf Skarpöhöjden vill vara med och bidra till en bättre miljö och minska behovet av fossila drivmedel och konstgödsel. Därför ska vi börja sortera ut vårt matavfall. Istället för att brännas rötas då vårt matavfall och blir till biogas och biogödsel. Läs mer om hur matavfallsinsamlingen går till i bilagd broschyr.

 Material

I februari kommer våra bruna matavfallskärl till soprummen komma. Vi kommer placera ut påshållare och påsar i trapphusen för vardera lägenhet. Planen är sedan att hänga upp nya påsar i soprummet som ni själva kan ta när det behövs.

 Påshållaren ska användas för att lufta påsen vilket gör att fukten från matavfallet avdunstar. Om påsen ställs i en tät behållare ventileras den inte och påsen blir då blöt och går sönder

Påsen bör bytas efter max 3 dagar. Lägg då påsen med matavfall i ett av de bruna kärlen i soprummet [eller ev. annan beskrivning]. Nya matavfallspåsar tillhandahålls av styrelsen.

 Rätt sorterat

Det är viktigt att endast matavfall läggs i matavfallspåsarna – följ sorteringsanvisningarna som finns på matavfallspåsen och i broschyren. Plast får t.ex. inte läggas i eller runt påsen, det skapar problem i behandlingsanläggningen. Vid upprepad felsortering töms inte kärlet. Då måste vi beställa extrahämtning mot avgift och innehållet i kärlet går istället till förbränning.

Läs mer om matavfallsinsamlingen på www.nacka.se/matavfall