Sopning av parkering

02 maj 2024 Parkeringen kommer att sopas under tisdag den 14/5 mellan klockan 8-17. Det kommer under denna tid råda parkeringsförbud och de bilar som står kvar när sopningen inleds kommer att erläggas en p-bot.