Hyreshöjning 2024

24 april 2024

Till hyresgästerna

Hyresförhandling mellan HSB Brf Skarpöhöjden och Hyresgästföreningen Region Stockholm är nu klar.

Överenskommen höjning är 4,95% och gäller från och med 1 april 2024 och tills vidare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
HSB Brf Skarpöhöjden