Om Föreningen

Föreningen bildades den 15 december 1959, registrerades 9 april 1960 och överlämnades 10 januari 1971. Området byggdes under perioden 1962-65. Pyrolavägen 47-55 och 26-64 färdigställdes 1962, Pyrolavägen 19-45 och 20-24 färdigställdes 1963 och Pyrolavägen 9-15 1966.

HSB Brf Skärsätra - fakta om föreningen

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra ligger på södra Lidingö. 
Vägen som går genom området heter Pyrolavägen. 
Föreningens expedition finns på: Pyrolavägen 28, 181 60 Lidingö. 


Större periodisk underhåll/ombyggnad: 

Fasadrenovering och tilläggsisolering (1980-82)

Byte av låghusbalkonger (2000)

Renovering av höghusbalkonger (2003-2004)

Renovering av punkthusbalkonger (2007)

Stamrenovering (2013-2016)

Fiberinstallation (2016)

Elektroniska låssystem (2016)

Upprustning gården kvarteret Solvändan (2017)

Renovering av parkeringen bakom Py 22-24 (2018)

Putsat om punkthusen 9-15 (2020/2021)

Dränering låghuslängan 19-25 (2021)


Totalt finns 604 lägenheter, varav 53 ettor, 58 tvåor, 300 treor, 135 fyror, 50 femmor och 8 sexor. Föreningen har drygt trettio lokaler, framförallt i Skärsätra centrum och de närliggande punkthusen.
En aktiv pensionärsförening och en egen koloniförening finns också i området. 

För ytterligare information om föreningen och dess ekonomi se senaste Verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunikationer

Om Du reser med kommunala kommunikationer kan Du ta Lidingöbanan, linje 21 till Skärsätra och gå uppför trapporna från stationen så kommer Du till Skärsätra torg eller buss 201 till Skärsätra skola och gå Sommarhemsvägen, uppför trappan, Almvägen och ut på Pyrolavägen. Du kan också använda pendelbåten från Nacka strand till AGA-bryggan.

Länk till SL:s tidtabell

Länk till pendelbåtens hemsida

Kommer Du med bil från Stockholm kör Du Södra Kungsvägen förbi Dalénum. Vid järnvägskorsningen strax efter fortsätter Du rakt fram i stället för att korsa järnvägen. Ta höger i T-korset vid macken, så kommer Du upp på Pyrolavägen.

 

Organisationsnummer: 71 36 00 – 0572