Information

Information om föreningen.

Föreningen bildades 1982 och förvärvade fastigheten i mitten på 1980-talet.

Fastigheten har adress Robert Almströmsgatan och Robert (född 1834) var bland annat politiker men också chef för Rörstrands porslinsfabrik som tidigare låg i området. Robert bodde under en tid i Rörstrands slott.