Styrelsen

Påverka ditt boende och gå med i styrelsen!

Styrelsen har löpande ansvar för föreningens ekonomi och för skötsel och underhåll av föreningens egendom. Styrelsen väljs av föreningstämman och sammanträder ca 1 gång per månad.

Styrelsen ska bland annat:

•Besluta om månadsavgifter
•Godkänna nya medlemmar
•Godkänna uthyrningar i andra hand
•Besluta om kort- och långsiktiga reparationer och underhåll
•Upphandla entreprenörer för olika uppdrag
•Förhandla om lånevillkor
•Ansvara för försäkringar
•Ansvara för att ordning och reda råder
•Utreda och svara på boendes frågor