Husvärdar

För att underlätta för våra boende att komma i kontakt med styrelsen, har vi utsett en Husvärd i varje trappuppgång. Kontaktuppgifter till husvärdarna finns uppsatt på anslagstavlorna i respektive port.

Port:

51 - Esteri Nevenius

55 - Eva Hallberg och Anne Larsson

59 - Jonas Björkhag

61 - Inga Birol och Birgitta Klasson

63 - Gerda Nygran Larsson

65 - Krystyna Kjellin

67 - Tammam Tounsi

69 - Curt Cederborg

71 - Yvonne Flodqvist

73 - Gun-Britt Olofsson

75 - Christina Smedberg

77 - Christian Claesson

79 - Guido Hüpohl

83 - Carina Vibenius

85 - Jan Johansson och Thomas Berggren

87 - Eva Tapper och Katarina Pousette