HSB-distriktet

Distrikt Söderort

Brf Toppsockret tillhör HSBs distrikt Söderort som är ett av HSB Stockholms sju distrikt.
Distrikt Söderort bildades i november 2010 efter sammanslagning av distrikten Farsta/Skarpnäck, Söder om Söder och Stockholm Sydväst. I distriktet finns för närvarande 96 bostadsrättsföreningar med ca 13 200 lägenheter. Distriktet omfattar de sju stadsdelarna söder om tullarna från Skarpnäck i öster till Skärholmen i väster.

Distriktsstyrelsen arbetar efter en fastställd arbetsordning där visionen är att alla medlemmar och boende ska uppleva nyttan och värdet av medlemskapet i HSB.
Bland styrelsens arbetsuppgifter kan nämnas:
Stöd till styrelserna i bostadsrättsföreningarna
Stödet ska vara styrt utefter bostadsrättsföreningarnas behov och efterfrågan.
Medlemsinflytande för bostadsrättsföreningar
Målet är att stärka medlemmars inflytande i organisationen och exv genom att ha möjlighet att yttra sig över motioner som lämnats till föreningsstämman.
Omvärldspåverkan i närområdet
Distriktet ska genom lokalt opinionsarbete verka för medlemmarnas intressen i boende-, stadsplane- och trafikfrågor.
Effektiv kommunikation
Webben är den naturliga kanalen för distrikten att informera och kommunicera.
HSB-ledamoten
Distrikten ska stärka HSB-ledamoten så att denne skapar största möjliga nytta för bostadsföreningarna.
Finn mer om aktuella händelser, temakvällar och arbetet i Distrikt Söderort genom att gå in på distriktets hemsida: www.hsb.se/stockholm/soderort