På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Att tänka på vid in- och utflyttning

När du flyttar ut eller in och blockerar hissen, glöm då inte att sätta anslag om detta på samtliga våningsplan. Detta gäller även vid all typ av transport av varor, när du renoverar lägenhet etc. och behöver använda hissen en längre tid. Tänk också på att inte smutsa ner hissen/korridoren/loftgången utanför din lägenhet.

Glöm inte nyanmälan samt eventuell slutavläsning av elmätaren.

 

Vid inflyttning

Fastighetsskötaren sätter upp namn i trappuppgångar och på lägenhetens ytterdörr. Kontakta den ansvarige i styrelsen för att uppge det telefonnummer dit du vill ha porttelefonen inkopplad.

Det ska finnas minst 3 låsbrickor i varje lägenhet. Ny låsbricka kostar 200 kronor att få ut, även om förra ägaren ej lämnat över brickan. Ny extra låsbricka kostar 200 kronor.

Huset har avtal med ComHem om Kabel-TV grundutbudet. Du har tillgång till samtliga "fria" kanaler och det innebär att du inte behöver teckna privat abonnemang.  Kontakta ComHem om du vill ha tillgång till ännu fler kanaler. Från den 1 januari 2014 har brf Uven tecknat en gruppanslutning av bredband hos ComHem. Abonnemangsavgiften ingår i din månadsavgift. Du kan även få telefoni via ComHem. Är du intresserad kontakta ComHem.

Bredband från Bredbandsbolaget finns indraget till alla lägenheter i huset. Sladden finns ovanför ytterdörren.

Tänk på att teckna en hemförsäkring. BRF Uven har tecknat en ”tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavare”, som ingår i din månadsavgift till föreningen. Denna tilläggsförsäkring har vissa begränsningar samt en självrisk på 2000 kronor. Tala dock gärna med ditt försäkringsbolag om ditt specifika försäkringsbehov.

 

Vid utflyttning

Lämna kvar hänglåset till källarförrådet. Lämna också kvar brandvarnaren. Föreningen har vid ett tillfälle försett alla källarförråd med bra hänglås och 2015 alla lägenheter med brandvarnare.

Lägenhetsnycklar, låsbrickor (3 st), portnycklar om de fortfarande behövs, cykel/barnvagnsrumsnycklar och källarförrådsnycklar överlämnas vid överlåtelsen. Har du köpt extra låsbrickor kan du lämna över även dessa.

Fjärrkontrollen till garaget lämnas till garageansvarig i styrelsen. Obs att den alltså inte får överlämnas till köparen av lägenheten. Ny/extra kontroll kostar 500 kronor.

Från och med 1:a juli 2012 ska säljaren av bostadsrätt vid överlåtelse visa upp husets energideklaration för köparen. Den finns anslagen i 87:ans och 91:ans entréer. 

Tänk på att grovsoprummets enda container inte är bara till för dig som flyttar ut. Om du vill slänga dina gamla möbler etc får du själv transportera bort dessa.