Trivselregler

Trygghet, Gemenskap, Delaktighet och Medvetenhet

Var aktsam om och vårda väl våra gårdar, allmänna utrymmen och din egen lägenhet.

Bruka förhyrd parkeringsplats enligt föreningens gällande regler.

Låna inte ut nycklar, garage eller Inpasseringsbrickor till utomstående personer.

Anmäl alltid borttappad Inpasseringsbricka till förvaltningen.

Anmäl skador och fel till föreningens felanmälan.

Håll förbrukning av el, vatten och värme på så låg nivå som möjligt genom att

- släcka belysningen när du lämnar föreningens lokaler och andra utrymmen,

- inte i onödan spola varken kallt eller varmt vatten och 

- dra ner värmen på elementet vid öppet fönster.

Delta med bästa förmåga i vår- och höststädningen som ordnas årligen.

Det är förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar m.m. i trapphusen. (Brandrisk och hinder för räddningspersonal).

Håll rent i tvättstugan och följ uppsatta regler.

Undvik att föra oväsen särskilt mellan kl. 22 och 07, men välj även lämplig tid däremellan om du ska borra i betongväggar, spela hög musik etc. Se  Renovering och ändring i lägenhet 

Tänk på att bete dig mot andra som du själv vill bli bemött.

 Utöver dessa trivselregler så gäller självfallet Föreningens stadgar.