Faktura från HSB för medlemskap, betala inte!

10 januari 2023

UPPDATERING

Betala inte fakturan! Den ska debiteras kollektivt till föreningen (priset är dessutom lägre). HSB kommer att kreditera alla medlemmar innan förfallodatum. 


Tidigare info:
Det har kommit en faktura till alla medlemmar från HSB för medlemskap, 300 kr. Styrelsen kollar upp detta och återkommer.