Bo i Volten

Det finns allmänna regler enligt Bostadsrättslagen (1991:614) 2 kap. §§ 1, 2, 9 och 18 som reglerar vad du som medlem skall följa, vilket du rekommenderas att läsa igenom först och därefter komplettera med de specifika regler som finns för att bo i Brf Volten vilka du som medlem behöver hålla dig ajour med och som du finner till vänster på denna sida.

Ang uthyrning av lokaler
Bostadsrättsföreningen Volten har ett antal lokaler som hyrs ut för kommersiellt syfte, den som är intresserad är välkommen att höra av sig till förvaltningskontoret.

Vi vill här informera om att Brf Volten är en politiskt och religiöst obunden Brf, styrelsen har därför fattat beslutet att inte hyra ut lokaler för politiska och religiösa syften.