Välkommen till Brf Volten

Brf Volten ligger på Marknadsvägen 19-297 och består av fem kringbyggda gårdar med planteringar och lekplatser på innergårdarna.

Fastigheterna byggdes 1967-1968 och har 830 lägenheter.

Varje gård har ett eget namn: Fåret, Fölet, Stoet, Tjuren och Kalven. Flera gårdar har också en gårdsförening som anordnar aktiviteter på gården.

Varje lägenhet är garanterad en parkering, om de behöver det: uteparkering, carport eller garage. Det finns drygt 800 p-platser utomhus. Därutöver finns 84 carports och 111 garage. Det finns möjlighet att få parkering med el till motorvärmare eller laddbox till elbil (väntetid). Det finns garageplatser för motorcyklar och mopeder. På gårdarna 2, 4 och 5 finns 27 avgiftsbelagda gästparkeringsplatser.

Lägenheterna har anslutning till bredband samt multimediauttag för digital kabel-TV och radio. Föreningen har gruppavtal för både bredband och tv.

Läs mer under "Bo i Volten".