Välkommen till Brf Volten

Brf Volten ligger på Marknadsvägen 19-297 och består av fem kringbyggda gårdar med planteringar och lekplatser på innergårdarna.

Fastigheterna byggdes 1967-1968 och har 830 lägenheter.

Varje gård har ett eget namn; Fåret, Fölet, Stoet, Tjuren och Kalven. Flera gårdar har också en gårdsförening som anordnar aktiviteter på gården.

En parkeringsplats hör till varje lägenhet. Därutöver finns 84 carportplatser och 159 garage. På gårdarna 2, 4 och 5 finns 28 avgiftsbelagda gästparkeringsplatser.

Lägenheterna har anslutning till bredband samt multimediauttag för digital kabel-TV och radio.