Välkommen till Brf Volten

Brf Volten ligger på Marknadsvägen 19-297 och består av fem kringbyggda gårdar med planteringar och lekplatser på innergårdarna.

Fastigheterna byggdes 1967-1968 och har 830 lägenheter.

Varje gård har ett eget namn: Fåret, Fölet, Stoet, Tjuren och Kalven. Flera gårdar har också en gårdsförening som anordnar aktiviteter på gården.

Det finns drygt 800 p-platser utomhus. Därutöver finns nästan 200 carports och garage. De flesta p-platser har elstolpe för motorvärmare. Det finns möjlighet att beställa elbilsladdare till sin plats. Det finns garageplatser för motorcyklar och mopeder. På gårdarna 2, 4 och 5 finns 27 avgiftsbelagda gästparkeringsplatser.

Lägenheterna har anslutning till bredband samt multimediauttag för digital kabel-TV och radio.