På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Stor kompetensbrist kräver nya förutsättningar på arbetsmarknaden

04 juli 2019 Digitaliseringen ritar om kartan på arbetsmarknaden och ställer nya krav på både arbetstagare och arbetsgivare. Livslångt lärande och konkurrenskraft är viktigare än någonsin för att företagen ska klara av omställningen. Expressen och Newton utbildning bjöd under Almedalsveckans andra dag in bland andra HSB Stockholms Samira Mchaiter för att diskutera hur vi skapar rätt förutsättningar för att klara framtida behov.

Stor kompetensbrist inom Fastighetsbranschen de kommande åren

Kompetensbristen är redan stor inom många branscher i Sverige och många företag är dåligt rustade och saknar beredskap för omställning efter de nya förutsättningarna.

En undersökning som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört bland medlemsföretagen visar att kompetensbristen är fortsatt stor även inom fastighetsbranschen de närmaste fem åren. Störst är behovet av fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. Företagen måste tillsammans rekrytera 3 603 fastighetsskötare, 2 331 fastighetstekniker, 1 543 fastighetsförvaltare under perioden.

Konkurrensen om kompetensen är hård och nästan 60 procent av de som svarade anger att nya rekryteringar främst kommer från andra företag i branschen. Nästan 70 procent av de svarande som rekryterat fastighetsförvaltare under 2018 tyckte att det var ganska eller mycket svårt. En följd av detta har blivit att lönerna har behövt höjas för att anställa rätt person – en fjärdedel av respondenterna anger detta. En nästan lika stor del har även angett att kompetenskraven har sänkts för att personer ska kunna anställas.

Kompetens, bemötande och utveckling viktiga faktorer för att möta kundernas förväntningar

Under måndagen bjöd Expressen och Newton utbildning in till panelsamtal i Almedalen med frågeställningen Framtiden är här - har vi säkrat kompetenserna som krävs? Medverkade gjorde Maud Olofsson, styrelseordförande Visita, Oscar Stege Unger, direktör Wallenberg Foundations, Joakim Karlsson, konsult Newton utbildning och Samira Mchaiter, områdeschef HSB Stockholm.

- Kunder jämför inte oss med andra bolag inom fastighetsbranschen, konstaterar Samira under seminariet. De jämför oss med de bästa inom t ex bank och försäkring och förväntar sig samma service, kunnande och digitalt stöd.

Just hospitality - service och bemötande som främst förknippas med besöksnäringen - var något som även Maud Olofsson lyfte fram som allt viktigare inom alla typer av yrken. Kompetensbreddning, att kunna mer än sitt specialistområde, och förmågan att samarbeta med andra typer av verksamheter var också något som panelen belyste som viktiga faktorer framåt. Joakim Karlsson från Newton utbildning gav ett exempel från den anglosaxiska utbildningsmetodiken, där en bredare grundutbildning inom exempelvis ekonomisk historia kompletteras med en mer nischad utbildning där företagen tar ett större ansvar för vidareutbildningen inom till exempel redovisning.

Almedalen 2.jpg

Moderator Lisah Silfwer från Expressen tillsammans med Oscar Stege Unger, Maud Olofsson, Samira Mchaiter och Joakim Karlsson

Strategisk kompetensutveckling och kompetensväxling är avgörande för att klara omställningen

Samira betonade under seminariet just näringslivets ansvar att redan i utbildningsstadiet engagera sig i kompetensutvecklingen av framtida arbetstagare. HSB Stockholm samarbetar exempelvis med Newton, där HSBs medarbetare medverkar som föreläsare, samt erbjuder LIA-praktikplatser (Lärande i arbete). HSB Stockholm har även bedrivit lärlingsutbildningar tillsammans med Arbetsförmedlingen, senast initiativet Fastighetsservice for women - med syfte att öka jämställdheten inom fastighetsskötaryrket och locka fler kvinnor till branschen.

Konkurrensen om medarbetare är något som HSB Stockholm märker av och för att säkerställa att kunder får den service de förväntar sig och för att behålla viktiga medarbetare, arbetar man på flera plan med kompetensutveckling och kompetensväxling även inom organisationen.

Genom att arbeta med medarbetarplaner tittar man framåt för att säkerställa att vi har rätt kompetens för framtiden och arbetar strategiskt med tillsättningar och fortbildning. Genom medarbetarplanerna ges befintliga medarbetare i samråd med sin närmaste chef möjlighet till intern utveckling. 

- Vi har även startat ett internt fastighetsskötarprogram för att ta till vara på kompetensen och yrkesstoltheten från erfarna medarbetare och förmedlar den till de som är nyare i yrket, berättade Samira.

Oscar Stege Unger påpekade även vikten av det motsatta för att säkerställa att vi har rätt kompetens för framtiden - att yngre medarbetare bidrar med digital kunskap och nya arbetssätt till de som arbetat länge inom ett yrke. Han fick medhåll från övriga panelen.

Samira avslutade panelsamtalet med att uppmuntra näringslivet att engagera sig mer i utbildandet av framtida arbetskraft, det är en nyckelfaktor för att säkerställa att vi har rätt kompetens i framtiden och kan leverera enligt kundernas förväntningar.