På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Kök och våtrum

Klämring som släppt 
Klämringen är en liten vit plastring som sitter i övre delen av golvbrunnen och klämmer fast golvmattan mot brunnens kant. Om klämringen lossnar eller golvmattan släpper från klämringen i golvbrunnen har man säkerligen fått en vattenskada. En sådan skada är nödvändig att åtgärda så snart som möjligt. Vid fördröjd åtgärd kan vatten tränga långt ner i betongen. 

Golv/väggmatta som släppt 
Knackar man på mattan ska ett fast ljud klinga om den är ordentligt fast i golvet/väggen. Om den släppt hörs ett ihåligt ljud. Om golv/väggmattan börjat släppa finns det en tendens att golv/väggmattan kontinuerligt kommer att släppa allt mer från golvet/väggen. Detta är början på en vattenskada. 

Hål i våtutrymmets ytskikt 
Hål i ytskikt ska alltid tätas med silikon för att undvika att vatten tränger in bakom tätskiktet eller in i bakomliggande vägg/golvdelar. 

Rörgenomföringar 
Det mest utsatta stället i vägg/golv är rörgenomföringar, till exempel för duschblandare. 

Dessa är ofta försedda med en täckbricka som t.ex. kan vara gängad på fästet till blandaren. Undersök om rörgenomföringar i väggen bakom badkar eller i duschplats är tätade. Ruska försiktigt på armaturen för att känna om de sitter ordenligt fast. Tänk på att silikontätningar åldras och börjar spricka. 

Kakel och klinkers 
Bakom kakel och klinker ska tätskiktet finnas och ingen annanstans. Läcker tätskikten kommer fukt att sprida sig i golv- och väggkonstruktionen. 

Om det finns brister till exempel ett läckage vid golvbrunnen brukar det märkas i taket hos grannen under. Om tätskikten är dåliga i våtrummets golvvinklar kan också missfärgning, tapet- eller putsskador uppstå i angränsande rum. 

Toalettstol
Vatten kan tränga in i toalettstolens infästning och orsaka vattenskador. Se till att toalettstolen är tätad mot golvet.

Vattenblandare 
Vi har ett system där det hela tiden cirkulerar varmvatten i en separat ledning och på så sätt får vi varmt vatten ganska snabbt när vi spolar efter långt uppehåll. 

För att ej spola i onödan ha för regel att spola högst 30 sekunder. 

Avstängningsventiler 
Våra lägenheter är utrustade med avstängningsventiler för vatten. Det är viktigt att man motionerar dessa med jämna mellanrum (1/2-1 år mellan tillfällena) så att ventilen inte fastnar. Man gör det lämpligen genom att öppna och stänga ventilen några gånger. 

I handdukstorken cirkulerar varmvatten. Kontakta styrelsen om det finns läckage.

Inspektionsluckor 
I de flesta lägenheterna finns en inspektionslucka i tvättrum och gästtoaletten. Luckan bör öppnas med jämna mellanrum (1/2-1 år mellan tillfällena). Kontrollera att det ej finns ohyra eller läckage ur kranar. Luckan kan med fördel tejpas igen med breda tejpremsor efter inspektion för att undvika intrång av skadeinsekter.

Skulle vatten/fukt eller olägenheter påträffas måste man kontakta styrelsen. 

Skvallerplåt & fuktlarm
Den vanligaste vattenskadan i kök kommer sig av läckande diskmaskiner. Under golvdiskmaskiner bör man ha en s.k skvallerplåt som leder fram vatten så att läckage blir synliga.

Även under kyl och frys är det bra att ha en skvallerplåt.

I varje lägenhet skall det vara ett fuktlarm installerat, även om man inte har diskmaskin, som larmar om det är fukt under diskbänken. Fuktlarm delades ut i mars, 2017.