Styrelse

Styrelsen fr o m 5 maj 2022

Christer Born, ordförande, Gimogatan 9  Tel: 0703-494309  E-post: brf48borjetull@gmail.com

Jessica Kniewald, vice ordförande, Gimogatan 9

Mats Sahlberg, sekreterare, Gimogatan 9

Karina Bodin, ledamot, Gimogatan 5 A

Stina Eklöf, HSB-ledamot