Ekonomi

Till Upplands Boservice kan du vända dig till med frågor angående avgifter, hyror, överlåtelser, pantsättningar, bokförning, arvoden och löner.

Telefon: 018-18 74 00

Postadress:
Upplands Boservice
Box 347
751 06  UPPSALA

Besöksadress: Märstagatan 4

Internet: https://www.boservice.se/