På gång i maj 2022

02 maj 2022 Försäljningen av bostadsrätterna i brf Normann rullare vidare. I skrivandes stund är 62 av 93 lägenheter sålda (dvs 67 %) och mäklarna får varje vecka nya samtal och intresseanmälningar, vilket vittnar om fortsatt stort intresse.

Aktuellt på bygget
På tomten fortskrider arbetet helt enligt plan. Grundplattan till källare och garage är nu gjuten och det tidskrävande arbetet med att resa stommen tar vid. Stommarna levereras i väggblock och monteras på plats. Bjälklagen (de som så småningom ska bli ditt och dina grannars golv) varvas med väggblocken, våning för våning tills vi så småningom nått husets hela höjd.

Inredning och tillval
Som du kanske redan sett i tidigare mejl kommer vi efter semestrarna att bjuda in till ett möte om inredning och tillval, troligen i augusti/september. Mötet blir en introduktion till själva inredningsvalsprocessen, som för de första berörda trapphusen startar i oktober 2022. Vi kommer i god tid innan presentera en lista, där det tydligt framgår exakt när det är vars och ens tur att göra inredningsval.

Frågor?
Välkommen att höra av dig till Mäklarhuset:
- Jenny Olofsson, 073 840 96 00
jenny.olofsson@maklarhuset.se
- AnnaSara Sundqvist Wolf, 070-390 45 90
annasara.sundqvist.wolf@maklarhuset.se

Anmäl alltid nya kontaktuppgifter!
För att informationen från oss ska nå dig behöver vi dina aktuella kontaktuppgifter. Vid ändringar, vänligen kontakta Jennie Eliases, försäljningsansvarig: jennie.eliases@hsb.se

Preliminära hållpunkter fram till inflyttning
Januari-februari 2022: schaktning på tomten
Februari-mars 2022: pålning på tomten
April-maj 2022: källaren gjuts
Maj 2022-mars 2023: stomarbeten pågår
Februari 2023: stomvisning av lägenheterna
April 2023: tätt hus (dvs både tak, väggar och fönster på plats)
Augusti-september 2022: möte om inredning/tillval
Oktober 2022-maj 2023: inredningsval pågår
Mars-december 2023 : interiöra arbeten (t.ex. målning, kakling, golvläggning)
Oktober 2023-april 2024: inflyttningar (OBS preliminära, exakta datum meddelas senast 4 månader innan inflyttning)
Maj 2024: gården färdigställd (planteringar mm).

  • Normann2maj.gif
    Normann2maj.gif
  • Normannbygget2maj.gif
    Normannbygget2maj.gif