Ett smartare sparande!

HSB Bospar är mer än ett vanligt sparande. Du får möjlighet att se dina pengar växa över tid, och du får dessutom förtur till både nybyggda bostäder och hyresrätter över hela landet – med samma bosparpoäng!

• Ett bra sparande

• Förtur till HSBs nybyggda bostäder

• Förtur till HSBs ca 25 000 hyresrätter

Missa inte nyheterna!

För att försäkra dig om att inte missa våra kommande erbjudanden - lämna din e-postadress, eller håll utkik här på hemsidan.

Ja tack. jag vill ha fortlöpande aktuell information om HSBs bosparande:
Klicka här och lämna din e-postadress.

HSB samarbetar med Swedbank
Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande.

Bospara med trygghet
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. Swedbank är kontoförande bank för HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto.

Felanmälan Mina sidor