Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Åtgärder för en säker lekplats

Här tipsar Albin Strömberg, förvaltare på HSB Norr, om vad ni som bostadsrättsförening behöver tänka på för att hålla er lekplats säker och förhindra olyckor.
Mamma och dotter vid gunga i lekplats Nyupprustad lekplats vid HSB brf Hisings Kärra i Göteborg.

En lekplats består av många olika typer av lekutrustning som kan ge upphov till olyckor om de inte installerats på rätt sätt eller inte fungerar som de ska. Gungor har kedjelänkar som små fingrar kan klämmas i och på rampen till en rutschkana kan det finnas springor där en huva eller halsduk kan fastna. Även utrustning som inte är lekredskap men som hör till lekplatsen måste ses över, till exempel staketet som utgör inspringningsskydd för en gungställning.

"Förutom en årlig säkerhetsbesiktning bör löpande tillsyn och rondering av lekplatsen ske under året."

För att säkerställa att lekutrustningen har anordnats på rätt sätt och fyller sin tänkta funktion bör en årlig säkerhetsbesiktning göras. Det är viktigt att en sådan besiktning görs av en sakkunnig person, som har kompetens att bedöma att lekutrustningen följer regelverket. Om det finns brister ska fastighetsägaren åtgärda dessa. Förutom en årlig säkerhetsbesiktning bör löpande tillsyn och rondering av lekplatsen ske under året. Det kan till exempel vara att kontrollera att skruvar och bultar är åtdragna och att det inte finns stenar, glaskross eller annat skräp i sanden.

Det bör dessutom finnas en drift- och underhållsplan för lekplatsen. Den ska täcka upp både kort- och långsiktigt underhåll. Det ska finnas rutiner för underhåll av allt från att exempelvis smörja rörliga delar i en gungställning till att måla om plank och sargar. Besiktning och underhållsåtgärder bör alltid dokumenteras så att de kan visas upp vid tillsyn. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för att underhållet sköts.

Skylt vid lekplatsen

Ett råd till fastighetsägare är att sätta upp en skylt vid lekplatsen. Skylten kan användas både till allmän information, till exempel för att berätta att rökning är förbjuden eller vart man kan vända sig för att anmäla fel på lekutrustning. Skylten kan även användas till att underlätta vid olycka. Om lekplatsens gatuadress finns på skylten tillsammans med telefonnummer till SOS kan det hjälpa en chockad person att larma om ett tillbud och underlätta för larmoperatörer att snabbt leda ambulans eller räddningstjänst till olycksplatsen.

Albin Strömberg är förvaltare på HSB Norr. Han är expert på frågor som rör förvaltning, alltifrån teknisk förvaltning och utemiljö till brandskydd och fastighetsägaransvar.

Albin Strömberg är förvaltare på HSB Norr

Albin är expert på frågor som rör förvaltning, alltifrån teknisk förvaltning och utemiljö till brandskydd och fastighetsägaransvar.

HSB förvaltar boende i hela Sverige

HSB har en rikstäckande organisation och erbjuder fastighetsförvaltning från norr till söder. Kontakta din regionala HSB-förening för mer information.