Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelsen har alltid ansvaret i en brf

Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvar för förvaltningen av föreningen och fastigheten. Styrelsen kan fritt bestämma om förvaltningen ska ske med hjälp av anställda, olika entreprenörer eller om en förvaltare ska anlitas. Oavsett vilket val man gör har styrelsen i slutänden alltid ansvaret för att arbetet blir gjort.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar har en bostadsrättsförenings styrelse något som kallas vårdplikt. Det innebär att styrelsen har skyldighet att ”iaktta och skydda föreningens angelägenheter”.

− Styrelsen har hela ansvaret för att se till att det arbete som måste göras mellan stämmorna blir gjort på ett korrekt sätt, säger Klas Säve-Söderbergh, fastighetsjurist på HSB Riksförbund.

Han tror att variationen är stor när det gäller hur pass medvetna styrelseledamöter är över sitt ansvar och sina skyldigheter.

− HSB håller kurser i bland annat fastighetsägaransvar och de regionala HSB-föreningarna är väldigt måna om att nya ledamöter går kurserna så att de blir medvetna om vilket långtgående ansvar de har åtagit sig.

Kan en förening då lämna över ansvaret till en förvaltare?

− Det beror på hur avtalet är skrivet. Arbetsuppgifter går alltid att delegera, så styrelsens ledamöter behöver inte själva göra jobbet. Ansvaret ligger dock i någon mån kvar hos styrelsen. Styrelsen har alltid en skyldighet att följa upp det som förvaltaren gör, säger Klas Säve-Söderbergh.

Det är få bostadsrättsföreningar som kan hantera den löpande verksamheten helt på egen hand. I stället anlitar man en förvaltare, alternativt avtalar med fler olika entreprenörer som sköter exempelvis trappstädning och trädgårdsskötsel.

Alternativet att köpa tjänster av olika entreprenörer kan verka attraktivt, men då uppstår frågan vem som ska sköta upphandlingen, företräda föreningen, koordinera och kontrollera entreprenörernas arbete samt kontrollera att faktureringen är korrekt.

Extern hjälp kan vara nyckeln

Lösningen för många bostadsrättsföreningar är därför att anlita en förvaltare som sköter alla dagliga frågor och fungerar som länk mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan medlemmarna, entreprenörer och leverantörer samt den administrativa förvaltningen.

Även den ekonomiska förvaltningen av en förening kan skötas externt, av HSB eller andra företag.

I de föreningar som anlitar en förvaltare länkar denne oftast samman den ekonomiska och fysiska förvaltningen. Dessutom hanterar vederbörande frågor som rör exempelvis trivsel och andrahandsuthyrningar. Förvaltaren bereder alla frågor som bör komma upp på styrelsemötena och gör därmed mötena mer effektiva och beslutsmässiga.

Förutom den fysiska och ekonomiska förvaltningen ingår underhåll och egenkontroll i styrelsens ansvar. Egenkontroll innebär att styrelsen ansvarar för att fastigheten är säker ur olika aspekter.

Det kan handla om att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete, att man har mätt radonhalten i huset och att man har minimerat risken för legionella. Allt sådant måste man kunna dokumentera inför myndigheterna och brister kan få enorma konsekvenser, både för den som drabbas och för styrelsen.