Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Grundskoleutmaning - hur vill unga bo i framtiden?

07 september 2021 Ung Företagsamhet Värmland vill varje år ge grundskoleelever i Värmland en utmaning som främjar kreativitet, entreprenörskap och problemlösning. Eleverna får själva komma på lösningar, skissa på sina idéer, skapa prototyper och till sist presentera sitt resultat. I år har HSB Värmland formulerat utmaningen att presentera hur unga vill bo i framtiden.

För att redan nu ta del av framtidens bostäder vill HSB Värmland ta del av kloka idéer och drömmar av alla elever i årskurs 7-9 i Värmland.

Eleverna skall få börja drömma sig bort till sin första bostad och vara med och påverka hur den ska se ut, vart den ska byggas och vad som är viktigt. De får klura på hur viktigt det är med t ex hållbarhet, om bostaden ska vara centralt belägen eller ute på landet och framförallt designa den.

Förhoppningen är att många klasser runt om i Värmland antar utmaningen och kan presentera sina arbeten för en jury där HSB Värmland ingår. Vinnarna utses under våren 2022 och kommer att få en intressant resa som pris.

Ta del av mer information om Grundskoleutmaningen på Ung Företagsamhets hemsida.

Här kan du ta del av presentationen av den utmaning HSB Värmland gett grundskolor runt om i Värmland.