Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fara för den svenska boendeformen – intervju med polis gällande brott mot bostadsrättsföreningar

29 juni 2022 Bostadsrättsföreningar har visat sig vara extra sårbara för bedrägerier. Något som det enligt Polisen talas väldigt lite om. Ett särskilt känsligt läge är när föreningen står inför renoveringsarbete, säger Jale Poljarevius, chef för Polisens underrättelseenhet i region Mitt.

- Det sker inte sällan att någon i styrelsen involverar sig i upphandlingar eller anlitar egna kontakter för entreprenader. Så ska det inte gå till, säger Jale. 

Jale sitter med i forumet Ruc (Regionalt underrättelsecentrum). Ett organ där representanter från tolv olika myndigheter samordnar sig i syfte att arbeta brottsförebyggande. De upplever att det är låg kännedom om den här typen av brott. Därför enades de tolv representanterna tidigare i år om att gå ut med ett pressmeddelande för att belysa brott mot bostadsrättsföreningar.  

- Vi ville varna bostadsrättföreningar för de tendenser vi ser och hur bedrägerier går att förebygga. Det är viktigt att få ut budskapet eftersom det här är ett bekymmer som det inte pratas så mycket om, säger Jale. 

Finns det några varningstecken som man ska vara uppmärksam på? 
- Vid upphandling av tjänster är det viktigt att proceduren går rätt till. Om någon i styrelsen säger att de känner någon som har en firma så bör man vara vaksam. Be alltid om en offert och ta också in offerter från flera olika företag för att jämföra kvalitet och kostnad.  

Varför är bostadsrättsföreningar så känsliga för den här typen av brottslighet?  
- Styrelsen är organet i bostadsrättsföreningen. Kommer det in fel personer där kan det snabbt gå utför. Om det är en erfaren kriminell kan denne ta med sig ett helt batteri med revisorer och kontakter till byggföretag och dylikt.  

Hur går ett bedrägeri mot en bostadsrättsförening till? 
- Det vanligaste bedrägeriet sker genom bluffakturor. De kan vara mer eller mindre svåra att upptäcka beroende på hur smart bedragaren är. Om det rör sig om större summor eller prisskillnader så går det att upptäcka ett oseriöst företag vid jämförelse av offerter. Men om det skiljer mindre i priset och rör sig om flertalet olika fakturor efter själva upphandlingen så är det lätt att det slinker igenom bluffakturor.  

Vid upptäckten av en bluffaktura är det naturligt att tänka att det bottnar i ett misstag, säger Jale. Just därför är det viktigt att sätta i system att flera i styrelsen går igenom fakturorna regelbundet. Det är också viktigt att känna till att gränsen för en saltad faktura och bedrägeri är hårfin. Därför kan det vara svårt att upptäcka om man inte är vaksam. 

Jale menar på att det ökande antalet bedrägeribrott förmodligen beror på de låga straffen. Polisens ställning är att straffen för bedrägerier ska höjas. De som åtalas för den här typen av brott får sällan mer än ett års tid i fängelse och trots att individen blir återbetalningsskyldig är pengarna oftast redan långt borta.  

Är det svårt att få en fällande dom? 
- Ja, det är en hög bevisgrad och ofta finns det andra gärningsmän i bakgrunden. Det innebär att bedragaren använt sig av en så kallad målvakt, en individ som utför brottet åt någon annan, ofta med löfte om att få en andel av den stulna summan. Det är den individen som får ta straffet eftersom det sällan finns tekniska bevis för kontakten mellan målvakten och dess uppdragsgivare. 

Kan man få hjälp från polisen vid misstankar om bedrägligt beteende i sin bostadsrättsförening? 
- Har man misstankar kan man ringa till Bedrägericenter (11414) för att ställa frågor och få hjälp. 

Vad verkar vara den gemensamma nämnaren för föreningar som utsätts för ekonomisk brottslighet? 
- Att styrelsen inte är aktiv eller att det kommer in oerfarna styrelsemedlemmar, det kan bland annat förekomma vid ombildningar. Det är viktigt att försöka ta hjälp i styrelsearbetet och utbilda dig om du inte är insatt eller känner dig bekväm i din roll. Storlek på bostadsrättsföreningen spelar också roll. Det är såklart lättare att hålla koll på ekonomin i en mindre förening. 

Hur kan en förtroendevald bäst förebygga att bostadsrättsföreningen blir utsatt för denna typ av brott? 
- Utbilda dig om uppdraget, ta in kompetens i styrelsen och var uppmärksam på dina styrelsekollegor och hur de arbetar. Samarbete är också viktigt. Har man ett tillsammansperspektiv blir styrelsearbetet mindre belastande.  

Hur kan en boende bäst förebygga att bostadsrättsföreningen blir utsatt för denna typ av brott? 
- För boende är det viktigt att delta på stämman, läsa igenom årsredovisningen se över fakturor och arvoden. I slutänden är det de boende och hela familjer som blir drabbade. Så ta dig tiden att engagera dig. Bedrägerier inom bostadsrättsföreningar drabbar så många. Och det drabbar hårt. 

Om den här typen av bedrägerier fortsätter att öka riskerar vi att den boendeform som vi har här i Sverige råkar väldigt illa ut, förklarar Jale avslutningsvis.