Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Gröna lån gjorde renoveringsinsatserna möjliga för brf Norrgården

21 juni 2022 Renoveringsinsatserna kan ofta visa sig vara många i en fastighet som har ett par år på nacken. När genomgång av och planering för dessa renoveringar väl tar fart kan det landa i att det inte bara räcker med en renoveringsinsats, utan att fastigheten faktiskt är i behov av flera. Det var fallet för brf Norrgården i Norrköping. När behovet av renovering ökar, ökar också det finansiella behovet för att ro alla dessa insatser i hamn. Brf Norrgården fick då upp ögonen för gröna lån.
Ordförande Karin Edman på brf Norrgårdens innergård.

Styrelsen tillsammans med HSB Östras förvaltare Carl-Johan kom fram till att det inte bara var relining som brf Norrgårdens fastighet var i behov av. Tvättstugorna behövde renoveras och rustas upp och det gamla plåttaket behövde bytas ut. När taket ändå skulle bytas ville de också ta tillfället i akt att installera solceller. Tack vare det beslutet, en insats som är energieffektiviserande, fick brf Norrgården möjlighet att ta ett grönt lån. Det gröna lånet blev lösningen som gjorde det möjligt att trycka på startknappen för renoveringsinsatserna.

Gröna lån är banklån med bättre räntevillkor, som ska användas i syfte att främja hållbarhet eller miljö. Flera banker erbjuder idag gröna lån till bostadsrättsföreningar som redan är miljö- och klimatsmarta, eller som planerar att genomföra energieffektiviseringar. Det kan exempelvis vara ett lån för att installera solceller, som var en av insatserna som brf Norrgården ville genomföra. Bor du i en bostadsrättsförening som har ett finansieringsbehov av en renoveringsinsats som främjar hållbarhet eller miljö? Då kan din styrelse kontakta föreningens bank och lyfta frågan om ett grönt lån.

– Det känns bra för mig som ordförande att vi i styrelsen har sett till att fixa så mycket som relining, tvättstugor, hissar, vår fantastiska innergård och nu senast takarbetet. Både nytt tak och solceller är viktiga klimatsmarta lösningar, säger Karin Edman, ordförande i brf Norrgården.

Karin berättar vidare att efter undersökning av läckorna som hade upptäckts på taket, kunde det snart konstateras att lappa och laga taket inte skulle göra gott vare sig ekonomiskt eller för takets framtid. Då var det ett lätt beslut att fatta när den finansiella lösningen med det gröna lånet uppdagades, menar Karin.

Brf Norrgårdens fastighet där delar av takbytet är färdigställt med solceller.

Solceller som smälter in fint mot det nylagda plåttaket.

Det gröna lånet finansierade takbytet och solcellsinstallationen, och som ringar på vattnet gav det ekonomiskt utrymme för de andra renoveringsinsatserna fastigheten också var i behov av. De gamla, trånga och svårstädade tvättstugorna skrek efter att bli moderniserade. Tvättstugorna slogs samman med intilliggande rum för att göra dem större och luftigare, och ytskikten renoverades med kakel för att vara lättstädade. De gamla maskinerna ersattes med energisnåla tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp, som finansierades med hjälp av leasingavtal för att samtidigt ha råd med renoveringen.

Brf Norrgårdens nyrenoverade tvättstugor blev ett lyft för fastigheten.

Karin vill inspirera andra föreningar till att arbeta med underhållsplanen för fastigheten, framförallt att göra underhållsplanen till ett levande material. Tack vare ett löpande arbete med underhållsplanen kan planerat underhåll fördelas över åren, som både är fördelaktigt ekonomiskt och för fastigheten. Detta är ett arbete som HSB Östras underhållsplanerare Anders Hult också menar är viktigt.  

– Våra förvaltare, ekonomer och jag som underhållsplanerare kan verkligen kroka arm med föreningarnas styrelser och med ett krafttag göra stor skillnad i en bostadsrättsförening, säger Anders.

Brf Norrgården är ett gott exempel på en förening som tillsammans med HSB har tagit fastighetens behov på allvar. Det gröna lånet som finansiell lösning tillsammans med samlad kompetens, engagemang och rätt prioriteringar, visar att det är möjligt att skapa trivsel och välmående i en bostadsrättsförening.