Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så är det att vara HSB-ledamot: "Jag har fått en ännu bättre förståelse för våra medlemmar"

20 september 2022 Att som bostadsrättsförening vara medlem i HSB innebär många fördelar, inte minst att man får hjälp i styrelsearbetet av en HSB-ledamot. En av dem är förvaltaren Johan Liljemark, som ser uppdraget som en utvecklande möjlighet.

– Som förvaltare fungerar jag som styrelsens förlängda arm, men som ledamot får jag ännu bättre insyn i föreningens vardag. Att sitta med i själva styrelserummet, där diskussionerna hålls och besluten tas, är så nära föreningen man kan komma utan att själv vara en av de boende.

Både anställd och ledamot

Johan Liljemark har varit HSB-ledamot i tre år, ungefär lika länge som han jobbat på HSB. Efter att han påbörjat sin tjänst som förvaltare kändes uppdraget som ledamot som ett naturligt steg, berättar han.

– Det är en väldigt betydelsefull roll, både för HSB och för våra medlemsföreningar. Man får lära sig mycket om hur styrelsearbetet fungerar, och får ta del av både det stora och det lilla som sker i en förening. Det ger mig som anställd på HSB en djupare förståelse för vad som faktiskt är viktigt för våra medlemmar, vilket är kunskap jag kan använda för att bli ännu bättre på mitt arbete.

Bollplank åt tre föreningar

Idag är Johan ledamot i tre olika styrelser, där han stöttar och ger råd i de ärenden som uppkommer under verksamhetsårets gång.

– Det kan gälla allt ifrån frågor om störningar och andrahandsuthyrning till stadgeändringar. Som styrelse är det inte alltid lätt att veta vad som gäller i alla situationer, därför finns jag där som ett bollplank man kan vända sig till om man känner sig osäker. Och skulle det vara så att jag själv inte har svaret tar jag bara frågan vidare till mina kollegor på HSB, så det finns ingen press på att jag som ledamot måste kunna allting.

En extra trygghet för föreningen

Runa Claesson är ordförande i Brf Skäret i Gävle, en av de medlemsföreningar som har en HSB-ledamot i styrelsen. Hon menar att det är en stor trygghet för föreningen att ha en expert så nära till hands.

– Flera av oss som sitter i styrelsen har ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete, så det underlättar att ha någon på plats som vet hur saker och ting fungerar. Det gör att vi kan vara säkra på att vi sköter vårt ansvar på rätt sätt, att vi följer processerna och att vi inte missar något på vägen.

Stöttning i svåra frågor

Försäkringsfrågor och juridik är några av de områden där det som styrelse kan kännas särskilt bra att ha stöttning från en HSB-ledamot, anser Runa.

– Det finns ju ett antal lagstadgade saker vi som förening måste göra, och det betyder mycket att vi har någon med oss som hjälper oss att hålla koll på att allting blir utfört. Utöver vår ledamot har vi också en bra dialog med både vår förvaltare och HSB i stort, och jag har faktiskt svårt att se hur man kan sköta en bostadsrättsförening på ett bra sätt utan den kompetensen i ryggen.

"Som förvaltare fungerar jag som styrelsens förlängda arm, men som ledamot får jag ännu bättre insyn i föreningens vardag. Att sitta med i själva styrelserummet, där diskussionerna hålls och besluten tas, är så nära föreningen man kan komma utan att själv vara en av de boende."

Om uppdraget

Att vara HSB-ledamot är ett arvoderat uppdrag som utförs vid sidan av den vanliga tjänsten. Ledamoten tar plats i styrelsen på samma villkor som de övriga ledamöterna och ger stöd till medlemmarna i styrelsearbetet.

Läs mer här.

Idag är Johan Liljemark HSB-ledamot i tre olika styrelser, där han stöttar och ger råd i de ärenden som uppkommer under verksamhetsårets gång.

Idag är Johan Liljemark HSB-ledamot i tre olika styrelser, där han stöttar och ger råd i de ärenden som uppkommer under verksamhetsårets gång.

Flera av oss som sitter i styrelsen har ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete, så det underlättar att ha någon på plats som vet hur saker och ting fungerar. Det gör att vi kan vara säkra på att vi sköter vårt ansvar på rätt sätt, att vi följer processerna och att vi inte missar något på vägen, säger Runa Claesson, ordförande i HSB brf Skäret i Gävle.

Flera av oss som sitter i styrelsen har ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete, så det underlättar att ha någon på plats som vet hur saker och ting fungerar. Det gör att vi kan vara säkra på att vi sköter vårt ansvar på rätt sätt, att vi följer processerna och att vi inte missar något på vägen, säger Runa Claesson, ordförande i HSB brf Skäret i Gävle.