Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nils Holgersson 2023 - Värmland

08 juni 2023 Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

För 2023 visar rapporten att elnätspriserna är högst i Kristinehamn (3 551 kr/lägenhet, år) och lägst i Karlstad (3 060 kr/lägenhet, år). Det innebär att elnätspriserna är 16 % högre i Kristinehamn jämfört med Karlstad. Medel för hela Sverige uppgår till 3 459 kr/lägenhet.

Noterbart för Värmlands del är att Kristinehamns Elnät AB höjt priserna med 18,9 % och Filipstads Energinät AB med 1 %. Ellevio har höjt med 5% i samtliga sina områden i Värmland medan Vattenfall inte gjort någon justering alls för 2023. Karlstads El- och Stadsnät har höjt med 8,4% och Arvika Teknik med 9%. Det är alltså stora skillnader på höjningarna inom länet.

Om man tittar på den senaste femårsperioden (2019-2023) kan konstateras att både Vattenfall och Ellevio har sänkt sina elnätspriser med cirka 10%. Kristinehamns Elnät höjt med över 26%, Filipstads Energinät med drygt 23%, Karlstad El- och Stadsnät med över 15 % och Arvika Teknik har höjt med cirka 10%. Även här ser vi alltså stora skillnader inom länet.

- Det finns orsaker som kan motivera skillnader både i nivå och höjning exempelvis är det skillnad på tätort och landsbygd men de stora skillnader vi ser nu har vi svårt att förstå säger Mikael Rosén, energiexpert på HSB Värmland.

Mer om rapporten kan man läsa på nilsholgersson.nu