Information om årsstämman

Vid årsstämman eller den sk föreningsstämman väljs föreningens styrelse. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång. Du är alltid välkommen att vända dig till förvaltaren med frågor, synpunkter och förslag.

För mer information se BRF Pålsundets stadgar.

Tips om hur du skriver en motion

Som medlem i vår bostadsrättsförening har du rätt att komma med förslag - en motion - om nånting du vill förändra eller nånting du vill att föreningen ska jobba för. Genom att skriva en motion till årsstämma kan du hjälpa till att förbättra Brf Pålsundet och vår närmiljö.

En motion som antas av stämman är en instruktion för styrelsen och det är därför viktigt att motionen är rätt skriven. Det ökar även möjligheten att få igenom en motion på årsstämman.

  • En motion är lättast att läsa och förstå om du först ger en kort bakgrund till motionen, beskriver hur det ser ut idag och vad du vill förändra.
  • Efter det följer det verkliga yrkandet (förslaget) med den ”att-sats” som är det som stämman beslutar om. Lägg gärna ner lite extra tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att en utomstående kan förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.

Det är oftast lättare att få igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå. Undvik att skriva exakt hur eller exakt vad som ska göras. Alltför detaljerade motioner kan vara svåra att få gehör för eftersom förslagen ibland kan behöva ändras för att fungera. Om din motion innehåller flera förslag är det bra att dela upp den i flera ”att-satser”. Stämman kan då besluta om varje ”att-sats” för sig.

Ex. Om du vill motionera om att Brf Pålsundet ska förbättra möjligheterna för parkering av cyklar och barnvagnar inomhus kan du skriva:

Jag yrkar

  • att Brf Pålsundet ser över möjligheterna till cykel- och barnvagnsförvaring, med syfte att öka antalet platser inomhus med 25 %.
  • att Brf Pålsundet bygger ett garage för cykel- och barnvagnsförvaring.

Skriv under motionen med ditt namn, adress, mejladress och/eller telefonnummer. Mejla din motion till motioner@palsundet.se eller lämna in din motion senast den sista februari för att den ska kunna behandlas på årets stämma.

Välkommen med din motion !

Styrelsen Brf Pålsundet