Gemensamhetslokaler

BRF Pålsundet har ett stort antal gemensamma lokaler för bruk av medlemmarna. Det finns även ett flertal olika intresseföreningar, exempelvis bastuförening och ateljéförening. Utöver gemensamhetslokalerna hyr föreningen även ut företagslokaler. 

För att få tillgång till bastu, gym och ateljé måste du bli medlem i respektive förening. För att komma in i kajakförråd måste du ha ett hyresavtal på kajakplats. Du som är medlem i föreningen kan dock hyra bland annat föreningslokal och låna roddbåten Pållan utan att vara medlem i någon av intresseföreningarna.

Bokning av föreningslokalen, gästlägenheterna och bastun

När du hyr dessa lokaler accepterar du de ordningsregler som gäller och som går att finna på respektive lokals sida i vänstermenyn.

Brf Pålsundets föreningslokal, de två gästlägenheterna och bastun kan endast bokas via internet. Du bokar genom att gå in på Aptusportalen eller genom appen ”Aptus Home” som är utgiven av Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB. Appen laddas ner från App Store till iPhone eller iPad respektive från Google Play till Android mobil eller platta.

Vid bokningen anger du ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer (t ex 123) som användarnamn. OBS Använd inte Skatteverkets fyrsiffriga lägenhetsnummer (t ex 1204). Både HSB:s och Skatteverkets nummer hittar du på en lista i entrén till ditt trapphus och på din lägenhetsdörr.  HSB:s nummer finns även i ditt avtal (t ex 99-4041-7-123-3). Använd bara ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer när du bokar, annars öppnar inte din nyckelbricka dörren in till föreningslokalen/gästlägenheten/bastun och avgiften hamnar på fel medlem.

Not: Ett fåtal av Pålsundets medlemmar har ett tvåsiffrigt HSB-nummer (t ex 12).  Dessa medlemmar lägger till en extra nolla före sitt lägenhetsnummer (t ex 012).

Vid din första inloggning ska du använda ett femsiffrigt lösenord: Ditt HSB-lägenhetsnummer följt av två nollor (t ex 12300). Under ”INSTÄLLNINGAR” måste du byta ut detta lösenord till något mer svårgissat och som bara du vet om. Fungerar inte lösenordet med två nollor behöver du kontakta HSB Kund- och medlemsservice.

Vid din första inloggning ska du också uppge din mailadress. Gör du det blir det vid behov mycket enklare att återställa ditt lösenord.

På appens inloggningssida behöver du första gången du loggar in också se till att raden som börjar med https:// kompletteras så att det står så här: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/palsundet/aptusportal

I menyn i appen eller på webbplatsen väljer du ”BOKA” och sedan klickar du på plustecknet uppe till höger. Gröna tider är lediga och bokningsbara. Avbokning görs genom att klicka på minustecknet intill den bokade tiden.

Bokningsregler

När du vid bokningen väljer ett datum så bokar du från kl 12:00 den dagen och 24 timmar framåt, fram till och med kl 11:59 dagen därefter. Din nyckelbricka öppnar endast under den bokade tiden. Du kan vid ett bokningstillfälle boka gästlägenheterna max sju dygn. Antingen en gästlägenhet max sju dygn eller båda gästlägenheterna max tre dygn. Först när den bokningen har använts kan en ny bokning göras. Föreningslokalen kan bokas max två dagar i sträck. Föreningslokalen och gästlägenheterna kan bokas samtidigt. 

Avbokning

Avbokning måste ske tre dygn (72 timmar) före bokat datum (räknat från klockan 12:00) för att du ska slippa avgift. Tänk på detta om du endast vill ”träna” på att boka. Välj en tid mer än en vecka framåt i tiden och ta sedan bort bokningen igen. Nyckelbrickorna som hör till din lägenhet är numrerade 1,2,3, osv. De nyckelbrickor som har nummer 1, 2, 3 eller 4 fungerar också för att öppna föreningslokalen, gästlägenheterna och bastun när du har bokat dem. Om du saknar nyckelbricka finns instruktioner för att skaffa en under Låssystem.