Sopor och återvinning

Sopor

Vi boende på Reimersholme kan kasta våra sopor i sopnedkast som är anslutna till en gemensam sopsug. Det är bekvämt och minskar biltrafiken på ön. Vår sopsug startades 1980 och vi måste alla se till att bara slänga hushållssopor i väl förslutna plastpåsar för att säkerställa minimalt slitage och god funktionalitet för många år framåt i tiden. Förhoppningsvis ska vi under år 2023 börja hantera också matavfall i sopsugen. Vi väntar bara på att anläggningen för sopsortering i Högdalen blir färdig.

För att undvika skador på rörledningarna i sopsugen måste vi använda rätt sorts påsar när vi slänger hushållssopor i sopsugens nedkast. Det måste vara tillräckligt hållbara plastpåsar som också bara fylls till ca två tredjedelar och som försluts ordentligt. Detaljhandeln har introducerat papperspåsar vid försäljning av potatis, rotsaker frukt och grönt etc. Dessa skall INTE användas för att slänga hushållssopor i sopsugen även om det står avfallspåse i tryck på påsen. Tänk på att påsen färdas med ca 30 km i timmen i transportrören. En papperspåse blir inte försluten tillräckligt, den öppnar sig eller går sönder och soporna sprids i rörledningarna. Detta blir till slut ansamlingar som förorsakar stopp i rörledningarna. Det blir även lakvatten av blöta sopor som orsakar korrosion och rostskador i ledningarna.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Tidningar och samtliga förpackningar som mindre kartonger, pappersförpackningar som mjölkkartonger, plastförpackningar, glas (burkar och flaskor), och metallförpackningar ska i första hand lämnas i Förpacknings- och tidningsinsamlingens kärl på Reimersholmsgatan mitt emot COOP. Denna insamling är avgiftsfri för föreningen.

Återvinningsrum

Föreningens återvinningsrum finns i ARv 9, ingång från gården mot ARv 11. Samma nyckelbricka som går till föreningslokal och gästlägenheter krävs för tillträde till återvinningsrummet.

I Återvinningsrummet kan avfall sorteras i separata kärl för tidningar, färgat och ofärgat glas, plast, kartonger, metall, elektronik, batterier, lampor, lysrör och (mindre mängder) brännbart avfall.

Miljöfarligt avfall som t ex målarfärg och andra kemiska produkter, byggavfall, kasserade vitvaror, radiatorer, större möbler som t ex sängar och större mängder avfall får inte lämnas i Återvinningsrummet utan skall lämnas på Stockholms Stads återvinningsstationer.

Vår förening betalar dyrt för tömning av behållarna. Gör ditt bästa för att komprimera, särskilt kartonger. All återvinning inom föreningen utom matinsamlingen måste föreningen betala för.

Så här ska våra kärl tömmas i Återvinningsrummet:

Vad Antal kärl Töms på
Grovsopor 4 torsdagar
Grovsopor metall 1 vid behov
Wellpapp/pappersförpackningar 6 måndagar & torsdagar
Glas 4 onsdagar ojämn vecka
Tidningar ? onsdagar
Plastförpackningar 2 måndagar alt tisdagar
Metallförpackningar 1 måndagar alt tisdagar
El-avfall 1 vid behov
Ljuskällor/batterier ? vid behov

Matåtervinning

Insamling av matavfall finns i ett särskilt rum inne i Återvinningsrummet. Där finns också papperspåsar och hållare att hämta. 

Genom att samla in ditt matavfall hjälper du Stockholms Stad att bidra till en bättre miljö, samtidigt som föreningen kan spara pengar på den övriga sophanteringen - pengar som kan användas till roligare saker än sophämtning. Matavfallet hämtas av särskilda sopbilar och transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och växtnäring i form av biogödsel.

Visste du att...

  • på 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan 1 mil
  • matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett år

Platsbehållare

Observera att platsbehållare till de bruna påsarna är avsedda till de hushåll som sorterar ut sitt matavfall. Blir platsbehållaren smutsig, tvätta ur och använd igen. Det är ingen engångsprodukt! Ett tips är att lägga lite hushållspapper i botten av påsen för att suga upp extra blött matavfall.

För mer info kring matavfall se http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/