Vindsombyggnad

Ibland önskar medlemmar förvärva delar av låghusets råvind för att utöka lägenhetens boyta. Ett sådant förvärv kräver ett godkännande av styrelsen och en föreningsstämma och sker alltid helt på lägenhetsinnehavarens bekostnad.

En vägledning som i detalj redovisar de krav och förutsättningar som du som medlem måste uppfylla inför, under och efter en vindsbyggnation finns att hitta under Dokument.