• Innergården på brf 45 Barken

  Barken

  Välkommen till HSB 45 Barken! Vi är en HSB-förening med 81 lägenheter fördelade i tre huskroppar från 1964 på Ringgatan 45 och 47 samt Tiundagatan 36 och 38. Husen är trevåningshus i gult tegel och vi har en stor gemensam gård samt ett antal gemensamma lokaler.
  Föreningen satsar på klimatsmarta lösningar i form av solceller, laddstationer för elbilar och flera energisnåla lösningar. Vi värnar om att förvalta och underhålla vår bostadsrättsförening på ett ekonomiskt och hållbart sätt.
 • Innergården på brf 45 Barken

  Barken

  Välkommen till HSB 45 Barken! Vi är en HSB-förening med 81 lägenheter fördelade i tre huskroppar från 1964 på Ringgatan 45 och 47 samt Tiundagatan 36 och 38. Husen är trevåningshus i gult tegel och vi har en stor gemensam gård samt ett antal gemensamma lokaler.
  Föreningen satsar på klimatsmarta lösningar i form av solceller, laddstationer för elbilar och flera energisnåla lösningar. Vi värnar om att förvalta och underhålla vår bostadsrättsförening på ett ekonomiskt och hållbart sätt.