Bofakta

Månadsavgift

I månadsavgiften ingår värme, vatten och bostadrättstillägg.

Bredband, telefoni och tv

Det är en fast, obligatorisk, kostnad för bredband, telefoni och kabel-tv på 177 kr/månad och kommer på din avgiftsavi (kabel-tv 102 kr/månad, bredband och telefoni 75 kr/månad/lägenhet).

Föreningen har en gruppanslutning, där alla i föreningen är anslutna, med Bahnhof för bredband (1000/1000 mbit/s) och bredbandstelefoni (IP-telefoni). Routrarna, Wifi 6, är friköpta och tillhör lägenheten. När du flyttar ska du lämna routern i lägenheten.

Bahnhof, kundtjänst 010-510 00 00

Föreningen har en gruppanslutning med Tele2 för kabel-tv. Du använder antennkabel för att se tv från Tele2. Föreningen betalar en avgift för basutbudet på tv. Vill du se tv-program utöver basutbudet får du teckna ett eget avtal. I tjänsten ingår också Tele2 Play-appen som gör att du kan se deras utbud på mobil eller platta och även casta till tv. Du kan också välja att ha bredbands-tv via Bahnhof, men då betalar du extra för ett sådant tv-kanalpaket.

Tele2, kundtjänst 90 222

Den 1 februari 2023 bytte föreningen bredbandsleverantör från Telenor till Bahnhof

Telefoni: Alla som har fast telefoni kan behålla sina telefonnummer, men du måste beställa det hos Bahnhof; kundtjänst 010-510 00 00.

E-post: E-postadressen bredband.net upphör att fungera. Den kommer att ersättas med en Bahnhof-adress, som blir namn@bahnhof.net. Ni som har en sådan e-postadress behöver byta till en annan adress (till exempel gmail).

Extra tjänster hos Telenor: Om någon har extra tjänster hos Telenor behöver du säga upp dessa. Telenor kommer att fungera parallellt med Bahnhof under två år men för de som vill vara kvar i Telenor blir detta en extra kostnad. Förutom avgiften till Bahnhof, betalar ni då också för Telenors tjänster. Det blir också en kostnad efter två år, för själva inkopplingen till Bahnhof.

Telenors router: Den gamla routern ägs av Telenor och måste returneras till Telenor, annars får du betala 500 kr. Du ska ha fått hem en fraktsedel med posten av Telenor. Kontakta Telenor om du saknar en sådan; kundtjänst 020 22 22 22.

El och uppvärmning

Föreningen köper in all el och fördelar kostnaden till medlemmarna utifrån andelstal (fast kostnad) och förbrukning (rörlig kostnad). Du som medlem behöver därför inte teckna egna elavtal. Mätning av elen sker på en mätpunkt i föreningen och avläses av Gävle energi som skickar uppgifterna till vår fastighetsskötare Upplands Boservice. Elen faktureras medlemmarna kvartalsvis i samband med avgiftsaviseringen.

Föreningen har i dagsläget ett bundet elavtal på 51 öre/kwh till och med år 2024.

Värmen i elementen är vattenburen och vattnet värms av fjärrvärme. Det är den huvudsakliga uppvärmningen i lägenheterna och det systemet går i gång när det blir tillräckligt kallt ute. Den inblåsande luften ska ligga på 19-20 grader, men kan upplevas som kallare eftersom det är luft som rör sig. Eftersom värme går uppåt så finns det mer varm luft nära taket och det är den luften som ska blåsas runt.

Solceller på taken

Föreningen har solceller på hustaken. Solcellerna generar elektricitet och de producerar ca 30.000-35.000 kWh per år. I första hand går det till den allmänna förbrukningen - tvättstugor, belysning med mera - i andra hand till oss medlemmar och i tredje hand säljer vi den på den öppna marknaden. 30.000 kWh motsvarar ungefär en årsförbrukning av 12-15 trerumslägenheter.

Försäkring

Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg som gäller alla boende. Du måste själv teckna en hemförsäkring.

Sopsortering

HSB 45 Barken har en hög miljöambition. Det innebär att allt avfall ska sorteras: tidningar, kartonger, glas, plast, metall, batterier och glödlampor ska till återvinning i soprummet i garagelängan vid Ringgatan 45 A. Slå ihop kartonger så inte kärlen blir överfulla. Brännbart och komposterbart ska till de soptunnor som du har närmast till.

Obs! Grovsopor, el-skrot och miljöfarligt avfall hämtas inte och får inte lämnas i soprummet! Du måste åka till kommunens miljöstationer med det.

Varje trädgårdsdag som hålls på våren och hösten finns en container på gården då man också kan passa på att slänga grovsopor. Ibland finns container för el-skrot.

Felsorterade sopor debiteras föreningen och i förlängningen din egen avgift.

Namnändring

Föreningen sköter via vår fastighetsskötare, Upplands Boservice, om ändring av namn på trapphustavla och dörr.

Nycklar

Alla medlemmar har kvitterat ut fem stycken nycklar och det är du som medlem som ansvarar för dem. Du kan beställa fler nyckelkopior; kontakta vicevärd Jim Peter Elfström, för en beställningsblankett. Om någon nyckel kommer bort, kommer du att få ersätta att föreningen sätter dit ett nytt lås.

Fönster

Observera att fönstrena öppnas på två sätt: tryck in de två spärrarna för att vrida på handtaget; vrid handtaget 90 grader och fönstret kan öppnas helt från sidan; vrid handtaget 180 grader och fönstret kan öppnas (tippas) till en glipa upptill för vädring.

Besiktning vid avflyttning

Vid avflyttning kan styrelsen komma att genomföra en lägenhetsbesiktning och kontrollera sådant som styrelsen ansvarar för, till exempel felaktigt byte, installation eller av ombyggnad av ventilation, el, kranar eller vvs.