Bofakta

Månadsavgift

I månadsavgiften ingår värme, vatten och bostadrättstillägg.

Bredband, telefoni och tv

Föreningen har bredband (250/250 mbit/s) och bredbandstelefoni genom gruppanslutning med Telenor.

Föreningen har kabel-tv via gruppanslutning med Tele2. Föreningen betalar en avgift för basutbudet på tv. Vill du se tv-program utöver basutbudet får du teckna ett eget avtal.

Det är en fast, obligatorisk, kostnad för bredband, telefoni och kabel-tv på 227 kr/månad och kommer på din avgiftsavi (kabel-tv 102 kr/månad, bredband och telefoni 125 kr/månad).

El

Föreningen köper in all el och fördelar kostnaden till medlemmarna utifrån andelstal (fast kostnad) och förbrukning (rörlig kostnad). Du som medlem behöver därför inte teckna egna elavtal. Mätning av elen sker på en mätpunkt i föreningen och avläses av Gävle energi som skickar uppgifterna till vår fastighetsskötare Upplands Boservice. Elen faktureras medlemmarna kvartalsvis i samband med avgiftsaviseringen.

Försäkring

Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg som gäller alla boende. Du måste själv teckna en hemförsäkring.

Sopsortering

HSB 45 Barken har en hög miljöambition. Det innebär att allt avfall ska sorteras: tidningar, kartonger, glas, plast, metall, batterier och glödlampor ska till återvinning i soprummet i garagelängan vid Ringgatan 45 A. Brännbart och komposterbart ska till de soptunnor som du har närmast till.

Obs! Grovsopor och miljöfarligt avfall hämtas inte och får inte lämnas i soprummet! Du får åka till kommunens miljöstationer med det. Slå ihop kartonger så inte kärlen blir överfulla.

Varje trädgårdsdag som hålls på våren och hösten finns en container på gården då man också kan passa på att slänga grovsopor. Ibland finns även möjlighet att slänga el-skrot.

Felsorterade sopor debiteras föreningen och i förlängningen din egen avgift.

Namnändring

Föreningen sköter via vår fastighetsskötare, Upplands Boservice, om ändring av namn på trapphustavla och dörr.

Nycklar

Alla medlemmar har kvitterat ut 5 st nycklar och det är du som medlem som ansvarar för dem. Du kan beställa fler nyckelkopior; kontakta vicevärd Jim Peter Elfström, för en beställningsblankett. Om någon nyckel kommer bort, kommer du att få ersätta att föreningen sätter dit ett nytt lås.

Fönster

Observera att fönstrena öppnas på två sätt: tryck in de två spärrarna för att vrida på handtaget; vrid handtaget 90 grader och fönstret kan öppnas helt från sidan; vrid handtaget 180 grader och fönstret kan öppnas (tippas) till en glipa upptill för vädring.

Besiktning vid avflyttning

Vid avflyttning kan styrelsen komma att genomföra en lägenhetsbesiktning och kontrollera sådant som styrelsen ansvarar för, till exempel felaktigt byte, installation eller av ombyggnad av ventilation, el, kranar eller vvs.