På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Bofakta

Kabel-TV

Föreningens fastighetsnät är anslutet till Com Hem och föreningen betalar en avgift för basutbudet. Vill du se tv-program utöver basutbudet får du teckna ett eget avtal med utökat utbud.

Bredband

Föreningen är kollektivt anslutet till Telenor, vilket innebär att de fasta kostnaderna för telefoni och bredband (250/250) ingår i månadsavgiften.

El

Föreningen köper in all el och fördelar kostnaden till medlemmarna utifrån andelstal (fast kostnad) och förbrukning (rörlig kostnad). Medlemmarna behöver därför inte teckna egna elavtal. Mätning av elen sker på en mätpunkt i föreningen och avläses av Gävle energi som skickar uppgifterna till vår fastighetsskötare Upplands Boservice. Elen faktureras medlemmarna kvartalsvis i samband med avgiftsaviseringen.

Försäkring

Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg som gäller alla boende. Du måste själv teckna en hemförsäkring.

Sopsortering

HSB 45 Barken har en hög miljöambition. Det innebär att allt avfall ska sorteras: tidningar, kartonger, glas, plast, metall, batterier och glödlampor ska till återvinning i soprummet i garagelängan vid Ringgatan 45 A. Brännbart och komposterbart ska till de soptunnor som du har närmast till.

Grovsopor och miljöfarligt avfall hämtas inte. Du får åka till kommunens miljöstationer med det.

Felsorterade sopor debiteras föreningen och i förlängningen din egen avgift.

Namnändring

Föreningen sköter via vår fastighetsskötare, Upplands Boservice, om ändring av namn på trapphustavla och dörr.

Nycklar

Alla medlemmar har kvitterat ut 5 st nycklar och det är du som medlem som ansvarar för dem. Du kan beställa fler nyckelkopior; kontakta vicevärd Jim Peter Elfström, för en beställningsblankett. Om någon nyckel kommer bort, kommer du att få ersätta att föreningen sätter dit ett nytt lås.

Fönster

Observera att fönstrena öppnas på två sätt: tryck in de två spärrarna för att vrida på handtaget; vrid handtaget 90 grader och fönstret kan öppnas helt från sidan; vrid handtaget 180 grader och fönstret kan öppnas (tippas) till en glipa upptill för vädring.

Besiktning vid avflyttning

Vid avflyttning genomför styrelsen en lägenhetsbesiktning och kontrollerar sådant som styrelsen ansvarar för, till exempel felaktigt byte, installation eller av ombyggnad av ventilation, el, kranar eller vvs.