Om HSB Brf 45 Barken

HSB Brf 45 Barken är en förening med 81 lägenheter fördelade i huskroppar på, Ringgatan 45 och 47 samt Tiundagatan 36 och 38. Föreningens fastigheter är byggda 1964.

Adress
HSB Brf 45 Barken
c/o Jim Peter Elfström
Ringgatan 45 A
752 30 Uppsala
45barken@gmail.com

Fakturaadress
HSB Brf 45 Barken
2045
Box 1026
791 10 Falun

Vicevärd
Jim Peter Elfström
Ringgatan 45 A
0703-65 40 64
45barken@gmail.com

Fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning
Upplands Boservice
www.boservice.se
018-18 74 01

Organisationsnummer
717600-4450

Fastighetsbeteckning
Luthagen 19:2

Välkommen till HSB 45 Barken - ladda ner faktablad