Lokaler och gemensamma utrymmen

Föreningslokal med övernattningsmöjlighet

Föreningslokalen finns på gaveln vid Tiundagatan 36. Den kan bokas av alla medlemmar för 150 kr/dygn (från kl. 12.00-12.00) för fester, möten och dylikt. Lokalen har också bäddplats för övernattande gäster och ett fullt utrustat kök.

Avgiften kommer senare på din hyresavi. Bokningslistorna är underlag för debitering och ingen annan än styrelsen kan ta bort dem.

  • Du får boka lokalen högst fem dagar i sträck. Kontakta styrelsen om du vill boka den en längre period.
  • Du bokar via appen BokaMera. Du skapar ett konto för att göra din bokning. Kontakta någon i styrelse om du behöver hjälp med att boka. Utanför tvättstugan i huset på Ringgatan 47 C finns nyckeln att hämta i ett nyckelskåp. Kontakta vicevärden eller någon annan i styrelsen för att få koden till nyckelskåpet. 
  • Avbokning av lokalen ska ske senast 48 timmar före bokad tid annars debiteras du för hela bokningen.

Observera att det är lyhört och att det inte ska vara störande ljud efter kl. 22.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i fastigheten Ringgatan 47 B och Tiundagatan 36 B. Tvättiderna är alla dagar: 7–12, 12–17, 17–21. Torkrummet får disponeras 1 timme efter ordinarie tvättid. Fläktar till tork får inte användas efter sista tvättidens slut, klockan 21.

När du bokar: på bokningstavlan utanför tvättstugan sätter du den markör som hör till din lägenhet på önskad tid. Du bokar en tvättid åt gången. Om du får förhinder tar du bort bokningen så fort du vet att tiden inte kan utnyttjas. Om du har bokat ett tvättpass men inte nyttjat tiden inom en timme får annan medlem ta resterande tid. Tänk på att det finns allergiker och använd därför oparfymerade tvätt- och mjukgöringsmedel.

När du är färdig: flytta markören till en annan tid eller flytta den utanför bokningsschemat. Utrymmena ska städas efteråt. Tomma tvättmedelspaket sopsorteras som plast eller papp och slängs i soprummet och inte i tvättstugan.

Källarförråd

Till din lägenhet hör ett förvaringsförråd + ett matförråd (föreningens ettor saknar dock matförråd) och är märkta med ditt lägenhetsnummer. Lägenhetsnummer och förrådsnummer stämmer inte alltid överens. Kontrollera med säljaren av bostadsrätten var dessa ligger.

Cykel- och barnvagnsförråd

Cyklar och barnvagnar förvaras i de förråd som är avsedda för detta. Barnvagnar får inte stå i trapphusen.

I förråden ska endast cyklar och vagnar som är i bruk förvaras. Övriga saker får du ha i ditt eget förråd.

Garage med laddstationer

Föreningen har 24 varmgarage och 16 kallgarage med motorvärmare. Samtliga garage är sedan 2020 utrustade med laddstationer för laddning av elbil.

Kallgaragen kostar 220 kr/månaden och varmgaragen 250-350 kr/månaden beroende på storlek.

Kötiden varierar mycket beroende på tillgång och efterfrågan. Tidvis går det fort att få en plats medan det andra perioder kan det vara längre kö.

Kontakta vicevärd Jim Peter Elfström om du vill ha en garageplats. 

Kontakta vicevärd Jim Peter Elfström om du har en bil du vill ladda.

Manual till laddstationen (pdf)

Tvättgarage

Tvättgarage finns i fastigheten Ringgatan 45 A, mittemot soprummet. Det behöver inte bokas och du använder din husnyckel.

Bastu

Bastu finns på gaveln vid Tiundagatan 36 A, bredvid föreningslokalen. Bastutider bokas på blankett utanför bastun. Kontakta vicevärd Jim Peter Elfström för nyckel.

Hobbylokaler

Två hobbylokaler finns i fastigheten Tiundagatan 38. En används som snickarbod med bland annat hyvelbänk och arbetsbänk och den andra är utrustad med två vävstolar. Om du lämnar kvar material måste du märka det med ditt namn. Du städar naturligtvis efter dig. Din använder din egen husnyckel till lokalerna.

Motionsrum

Ett motionsrum finns i fastigheten Ringgatan 47 B. Du bokar tid i motionsrummet genom att skriva upp dig på en lapp på dörren. Du använder din husnyckel.

Trädgårdsförråd

I fastigheten Ringgatan 45 finns ett trädgårdsförråd för föreningens trädgårdsutrustning och för grillar för de som bor i hus 45. Du använder din husnyckel.

Förvaring i de gamla soprummen

De gamla soprummen som inte längre är i bruk kan idag användas till förvaring av till exempel grillar och pulkor när det är säsong.

Skyddsrum

Skyddsrum finns i alla våra tre huskroppar. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna tömmas och iordningställas inom två dygn om de måste tas i bruk. Det innebär också att de förråd som finns i skyddsrummen måste tömmas. Styrelsen ansvarar för att skyddsrummen vid behov iordningsställs för ändamålet. Våra skyddsrum besiktigades och renoverades 2014 och uppfyller alla krav. Till vardags använder vi våra skyddsrum som cykel- och barnvagnsförråd.

  • Ringgatan 45 A: plats för 69 personer
  • Ringgatan 47 C: plats för 92 personer
  • Tiundagatan 38: plats för 104 personer

Hus och portar med skyddsrum är märkta med denna skylt:

Läs mer om skyddsrum: