På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Lokaler och gemensamma utrymmen

Föreningslokal med övernattningsmöjlighet

Föreningslokalen finns på gaveln vid Tiundagatan 36. Den kan bokas av alla medlemmar för 150 kr/dygn (från kl. 12.00-12.00) för fester, möten och dylikt. Lokalen har också bäddplats för övernattande gäster och ett fullt utrustat kök.

Avgiften kommer senare på din hyresavi. Bokningslistorna är underlag för debitering och ingen annan än styrelsen kan ta bort dem.

Du får boka lokalen högst fem dagar i sträck. Kontakta styrelsen om du vill boka den en längre period.

Bokningslista finns utanför tvättstugan i huset på Ringgatan 47 C där också nyckeln finns att hämta i ett nyckelskåp. Kontakta vicevärden eller någon annan i styrelsen för att få koden till nyckelskåpet. 

Avbokning av lokalen ska ske senast 48 timmar före bokad tid annars debiteras du för hela bokningen.

Observera att det är lyhört och att det inte ska vara störande ljud efter kl. 22.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i fastigheten Ringgatan 47 B och Tiundagatan 36 B. Tvättiderna är alla dagar: 7–12, 12–17, 17–21. Torkrummet får disponeras 1 timme efter ordinarie tvättid. Fläktar till tork får inte användas efter sista tvättidens slut, klockan 21.

När du bokar: på bokningstavlan utanför tvättstugan sätter du den markör som hör till din lägenhet på önskad tid. Du bokar en tvättid åt gången. Om du får förhinder tar du bort bokningen så fort du vet att tiden inte kan utnyttjas. Om du har bokat ett tvättpass men inte nyttjat tiden inom en timme får annan medlem ta resterande tid. Tänk på att det finns allergiker och använd därför oparfymerade tvätt- och mjukgöringsmedel.

När du är färdig: flytta markören till en annan tid eller flytta den utanför bokningsschemat. Utrymmena ska städas efteråt. Tomma tvättmedelspaket sopsorteras som plast eller papp och slängs i soprummet och inte i tvättstugan.

Källarförråd

Till din lägenhet hör ett förvaringsförråd + ett matförråd (föreningens ettor saknar dock matförråd) och är märkta med ditt lägenhetsnummer. Lägenhetsnummer och förrådsnummer stämmer inte alltid överens. Kontrollera med säljaren av bostadsrätten var dessa ligger.

Cykel- och barnvagnsförråd

Cyklar och barnvagnar förvaras i de förråd som är avsedda för detta. Barnvagnar får inte stå i trapphusen.

I förråden ska endast cyklar och vagnar som är i bruk förvaras, övrigt får du ha i ditt eget förråd.

Garage

Föreningen har 24 varmgarage och 16 kallgarage med motorvärmare. Samtliga garage är sedan 2020 utrustade med laddstationer för laddning av elbil.

Mot särskild avgift får du disponera en plats. Kallgaragen kostar 170 kr/månaden och varmgaragen 200-300 kr/månaden beroende på storlek. Kötiden varierar mycket beroende på tillgång och efterfrågan; tidvis går det fort att få en plats medan det andra perioder kan det vara längre kö.

Kontakta vicevärd Jim Peter Elfström, om du vill ha en garageplats. 

Kontakta vicevärd Jim Peter Elfström om du har en bil du vill ladda.

Manual till laddstationen (pdf)

Tvättgarage

Tvättgarage finns i fastigheten Ringgatan 45 A, mittemot soprummet. Det behöver inte bokas och du använder din husnyckel.

Bastu

Bastu finns på gaveln vid Tiundagatan 36 A, bredvid föreningslokalen. Bastutider bokas på blankett utanför bastun. Kontakta vicevärd Jim Peter Elfström, för nyckel.

Hobbylokaler

Två hobbylokaler finns i fastigheten Tiundagatan 38. En används som snickarbod med bland annat hyvelbänk och arbetsbänk och den andra är utrustad med två vävstolar. Om du lämnar kvar material måste du märka det med ditt namn. Du städar naturligtvis efter dig. Din använder din egen husnyckel till lokalerna.

Motionsrum

Ett motionsrum finns i fastigheten Ringgatan 47 B. Lokalen behöver inte bokas och du använder din husnyckel.

Trädgårdsförråd

I fastigheten Ringgatan 45 finns ett trädgårdsförråd för föreningens trädgårdsutrustning och för grillar för de som bor i hus 45.

Förvaring i de gamla soprummen

De gamla soprummen som inte längre är i bruk kan idag användas till förvaring av till exempel grillar och pulkor när det är säsong.