Styrelsen

Styrelsen träffas en gång per månad och fattar beslut i små och stora frågor. Det kan vara att besluta om föreningens ekonomi och underhåll eller att besluta om medlemskap för nya boende i föreningen. Kontakta styrelsen om du vill att styrelsen ska behandla något som du tycker är viktigt.

Mejladress: 45barken@gmail.com

Styrelsen

Ordförande
Erik Bivehed
Ringgatan 45 C
070 495 4520
Mejladress: ordf.45barken@gmail.com

Vice ordförande

Jim Peter Elfström
Ringgatan 45 A
0703-65 40 64

Ledamöter
Peter Andersson
Ringgatan 45 A

Viktor Ericsson
Tiundagatan 36 B

Karin Holmer (sekreterare)
Tiundagatan 36 B

Fredrik Mattson
Ringgatan 47 C

Representant HSB Uppsala
Lena Karlsson

Övriga förtroendevalda

Revisor
Per Wahlund
Tiundagatan 36 A
018-52 24 29

Revisorssuppleant
Victor Malmsjö
Ringgatan 45 B

Valberedning
Anders Egerot
Tiundagatan 36 B

Anna Löfgren
Ringgatan 45 C

Jannes Engqvist
Ringgatan 47 A