Frågor och svar om HSB Dela

Allmänna frågor

Varför gör HSB det här?
Många unga vuxna har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Därför har vi tagit fram en modell som sänker trösklarna. Vi bidrar med en lösning för att fler unga som inte har hela kontantinsatsen ska kunna köpa sin första bostad.

Vem riktar det sig till?
Det riktar sig till unga vuxna bosparare i åldrarna 18-29 år. Åldern gäller vid köpet av lägenheten. Exempelvis kan du vara 29 år när du köper lägenheten och tecknar avtalet men 30 år när det är dags att flytta in. 

Hur funkar HSB Dela?
HSB Dela innebär att HSB går in som 50 procentig delägare i den unga vuxnas bostadsköp. HSB och privatpersonen/-erna delar förskott, insats och upplåtelseavgift. Ett samägandeavtal tecknas mellan HSB och den unga vuxna. Samägandeavtalet är giltigt tio år från inflyttningen, när som helst efter tillträdet till bostadsrätten kan den unga vuxna välja att sälja bostadsrätten – då säljs också HSBs andel. Tidigast fem år efter tillträdet kan man ansöka om att köpa ut HSBs del. Senast tio år efter tillträdet ska bostadsrätten ha sålts på marknaden eller så ska den unga vuxna ha köpt ut HSBs del.

För att få ta del av erbjudandet krävs att du är bosparare i HSB. Urvalet baserar sig på bosparpoäng.

 

Vilka fördelar ser ni med HSB Dela?
En stor fördel är att vi hjälper unga vuxna att möjliggöra ett bostadsköp. Det kan också bidra till att skapa ett bra startkapital för framtiden och att fler unga kan flytta hemifrån.

 

Ekonomiska frågor


Hur kommer HSB finansiera HSB Dela?
HSB Dela innebär att HSB går in som delägare med 50 procent när unga vuxna gör bostadsköp. HSB kommer inte att pantsätta bostadsrätten för sin del av finansieringen.

Vem är det som betalar de löpande kostnaderna för boendet? 
Det är den unga vuxna som står för samtliga kostnader för boendet såsom årsavgift till bostadsrättsföreningen, el, underhåll, reparationer, ombyggnationer, försäkring. Den unga vuxna betalar även en fast månadsavgift till HSB under samäganderättsavtalets löptid. Avgiftens storlek sätts i samband med avtalets tecknande.

Vem betalar omkostnader vid försäljning?
Det är den unga vuxna som bekostar mäklararvodet och köpeskillingen delas lika mellan HSB och den unga vuxna.

Om köparen vill förvärva HSBs del, hur går det till?
Den unga vuxna kan begära ett pris av HSB, vilket tidigast kan ske fem år efter tillträdet. Därefter återkommer HSB med ett marknadsmässigt pris som köparen får ta ställning till. Det är den unga vuxna som står för samtliga kostnader i samband med köp av HSBs andel av bostadsrätten.

Om den unge vuxne inte accepterar priset, vad händer då?
Då kan den välja att antingen bo kvar (upp till tio år) eller sälja bostadsrätten på marknaden via en oberoende mäklare som HSB godkänt.

Kan HSB sälja bostadsrätten innan tio år har gått?
Inom tio år efter tillträdet har HSB endast rätt att påkalla försäljning av bostadsrätten om den unga vuxna har gjort sig skyldig till avtalsbrott.

Vad händer om bostadsrätten säljs med vinst?   
Eventuell vinst eller förlust fördelas enligt ägarandelarna. Kostnader i samband med försäljningen, såsom mäklararvode, ska den unga vuxna själv stå för. Eventuella skatter bekostas av respektive part.

Vem betalar för eventuella tillval vid köpet?
Det är den unga vuxna som står för kostnader för eventuella tillval och eventuella förbättringar under boendeperioden. Detta påverkar inte ägarandelarna.

 

Juridiska frågor

Hur påverkas bostadsrättsföreningen av den här typen av avtal?
Det kommer inte påverka bostadsrättsföreningen utan den unga vuxna som bor i bostadsrätten är medlem i föreningen precis som vanligt och kan rösta vid föreningsstämman.

Vilken typ av avtal handlar det om?
HSB och den unga vuxna äger halva bostadsrätten var och tecknar ett tio-årigt avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter. Parterna åtar sig att betala sina respektive andelar av förskott, insats och upplåtelseavgift.

Vad händer när de tio åren har gått?
Har inte den unga vuxna köpt HSBs andel eller sålt bostadsrätten på marknaden kommer HSB att påkalla försäljning tio år efter tillträdet. Köparen står för samtliga kostnader vid försäljningen såsom mäklararvodet och eventuell överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen.

Vad gäller vid ändrade familjeförhållanden?
Om andelen skulle övergå till annan person genom bodelning eller arv ska den nya bostadsrättshavaren träda in i samägandeavtalet med HSB på samma villkor.

Kan man köpa bostadsrätten tillsammans med sin partner?
Ja, det kan man så länge en är bosparare och i åldern 18-29 år. Ni ska ha för avsikt att bo i bostadsrätten tillsammans som sambos, gifta eller att ha ingått partnerskap.

Kan man som förälder köpa en bostadsrätt till sina barn?
Nej, man kan inte gå in som andelsägare i HSB Dela bostadsrätt tillsammans med sitt barn. Men självklart kan du bidra att finansiera förvärvet på annat sätt. Det här är en satsning som riktar sig till unga vuxna för att de själva ska kunna köpa sin första bostadsrätt. 

Vem har rätt att nyttja boendet?
Den unga vuxna nyttjar bostadsrätten exklusivt och HSB avstår sin nyttjanderätt. Den unga vuxna ska vårda bostadsrätten och stå för det löpande underhållet av den samma. Om större ombyggnationer eller förändring önskas genomföras eller om den unga vuxna vill hyra ut bostadsrätten ska HSB godkänna detta.

Vad gäller vid pantsättning?
En bostadsrätt pantsätts alltid i sin helhet av samtliga ägare. HSB samverkar till att pantsätta bostadsrätten för lån som tagits upp för att förvärva den, och inte för högre belopp än vad privatpersonen/-erna betalat för sin andel reducerat med kontantinsatsen. Eventuell pantsättningsavgift står köparen för.

Vad händer om den som köper bostadsrätten inte sköter sig?
Vad som gäller regleras av Bostadsrättslagen och de stadgar som är antagna i bostadsrättsföreningen. Först och främst får styrelsen agera och om den boende vanvårdar bostadsrätten kan köparen bli ersättningsskyldig till HSB.