På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Frågor och svar om HSB Dela

Allmänna frågor

Varför gör HSB det här?
Många unga vuxna har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Därför har vi tagit fram en modell som sänker trösklarna. Vi bidrar med en lösning för att fler unga som inte har hela kontantinsatsen ska kunna köpa sin första bostad.

Vem riktar det sig till?
Det riktar sig till unga vuxna bosparare i åldrarna 18-29 år.

Hur funkar HSB Dela?
HSB Dela innebär att HSB går in som 50 procentig delägare i den unga vuxnas bostadsköp. Ett samägandeavtal tecknas mellan HSB och den unga vuxna. Samägandeavtalet är giltigt tio år från inflyttningen, när som helst efter tillträdet till bostadsrätten kan den unga vuxna välja att sälja bostadsrätten – då säljs också HSBs andel. Tidigast fem år efter tillträdet kan man ansöka om att köpa ut HSBs del. Senast tio år efter tillträdet ska bostadsrätten ha sålts på marknaden eller så ska den unga vuxna ha köpt ut HSBs del.

För att få ta del av erbjudandet krävs att du är bosparare i HSB. Urvalet baserar sig på bosparpoäng.

Vilka fördelar ser ni med HSB Dela?
En stor fördel är att vi hjälper unga vuxna att möjliggöra ett bostadsköp. Det kan också bidra till att skapa ett bra startkapital för framtiden och att fler unga kan flytta hemifrån.

 

Ekonomiska frågor


Hur kommer HSB finansiera HSB Dela?
HSB Dela innebär att HSB går in som delägare med 50 procent när unga vuxna gör bostadsköp. HSB kommer inte att pantsätta bostadsrätten för sin del av finansieringen.

Vem är det som betalar de löpande kostnaderna för boendet? 
Det är den unga vuxna som står för samtliga kostnader för boendet såsom årsavgift till bostadsrättsföreningen, el, underhåll, reparationer, ombyggnationer, försäkring. Den unga vuxna betalar även en fast månadsavgift till HSB under samäganderättsavtalets löptid. Avgiftens storlek sätts i samband med avtalets tecknande.

Vem betalar omkostnader vid försäljning?
Det är den unga vuxna som bekostar mäklararvodet och köpeskillingen delas lika mellan HSB och den unga vuxna.

Om köparen vill förvärva HSBs del, hur går det till?
Den unga vuxna kan begära ett pris av HSB, vilket tidigast kan ske fem år efter tillträdet. Därefter återkommer HSB med ett marknadsmässigt pris som köparen får ta ställning till. Det är den unga vuxna som står för samtliga kostnader i samband med köp av HSBs andel av bostadsrätten.

Om den unge vuxne inte accepterar priset, vad händer då?
Då kan den välja att antingen bo kvar (upp till tio år) eller sälja bostadsrätten på marknaden via en oberoende mäklare som HSB godkänt.

Kan HSB sälja bostadsrätten innan tio år har gått?
Inom tio år efter tillträdet har HSB endast rätt att påkalla försäljning av bostadsrätten om den unga vuxna har gjort sig skyldig till avtalsbrott.

Vad händer om bostadsrätten säljs med vinst?   
Eventuell vinst eller förlust fördelas enligt ägarandelarna. Kostnader i samband med försäljningen, såsom mäklararvode, ska den unga vuxna själv stå för. Eventuella skatter bekostas av respektive part.

Vem betalar för eventuella tillval vid köpet?
Det är den unga vuxna som står för kostnader för eventuella tillval och eventuella förbättringar under boendeperioden. Detta påverkar inte ägarandelarna.

 

Juridiska frågor

Hur påverkas bostadsrättsföreningen av den här typen av avtal?
Det kommer inte påverka bostadsrättsföreningen utan den unga vuxna som bor i bostadsrätten är medlem i föreningen precis som vanligt och kan rösta vid föreningsstämman.

Vilken typ av avtal handlar det om?
HSB och den unga vuxna äger halva bostadsrätten var och tecknar ett tio-årigt avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter. Parterna åtar sig att betala sina respektive andelar av förskott, insats och upplåtelseavgift.

Vad händer när de tio åren har gått?
Har inte den unga vuxna köpt HSBs andel eller sålt bostadsrätten på marknaden kommer HSB att påkalla försäljning tio år efter tillträdet. Köparen står för samtliga kostnader vid försäljningen såsom mäklararvodet och eventuell överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen.

Vad gäller vid ändrade familjeförhållanden?
Om andelen skulle övergå till annan person genom bodelning eller arv ska den nya bostadsrättshavaren träda in i samägandeavtalet med HSB på samma villkor.

Kan man köpa bostadsrätten tillsammans med sin partner?
Ja, det kan man så länge en är bosparare och i åldern 18-29 år. Ni ska ha för avsikt att bo i bostadsrätten tillsammans som sambos, gifta eller att ha ingått partnerskap.

Kan man som förälder köpa en bostadsrätt till sina barn?
Nej, man kan inte gå in som andelsägare i HSB Dela bostadsrätt tillsammans med sitt barn. Men självklart kan du bidra att finansiera förvärvet på annat sätt. Det här är en satsning som riktar sig till unga vuxna för att de själva ska kunna köpa sin första bostadsrätt. 

Vem har rätt att nyttja boendet?
Den unga vuxna nyttjar bostadsrätten exklusivt och HSB avstår sin nyttjanderätt. Den unga vuxna ska vårda bostadsrätten och stå för det löpande underhållet av den samma. Om större ombyggnationer eller förändring önskas genomföras eller om den unga vuxna vill hyra ut bostadsrätten ska HSB godkänna detta.

Vad gäller vid pantsättning?
Den unga vuxna får endast pantsätta bostadsrätten för lån som tagits upp för att förvärva den, och inte för högre belopp än vad man har betalat för sin andel av bostadsrätten reducerat med kontantinsatsen. Eventuell pantsättningsavgift står köparen för.

Vad händer om den som köper bostadsrätten inte sköter sig?
Vad som gäller regleras av Bostadsrättslagen och de stadgar som är antagna i bostadsrättsföreningen. Först och främst får styrelsen agera och om den boende vanvårdar bostadsrätten kan köparen bli ersättningsskyldig till HSB.