På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Frågor och svar om HSB Dela

Vad är HSB Dela?

HSB Dela är en ny modell för att äga sin bostad som riktar sig till unga vuxna som idag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. För att ändra på det kommer HSB i ett första steg genomföra HSB Dela som ett pilotprojekt i Göteborg.

Varför lanseras HSB Dela?

Vi ser att unga idag har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Prisutvecklingen på bostäder i kombination med höjda amorteringskrav och skuldkvotstak slår hårt mot framförallt unga. HSB vill hjälpa unga att ta sig in på bostadsmarknaden och har därför tagit fram HSB Dela. Som medlemsorganisation har vi ett stort ansvar för att hjälpa till.   

Vem riktar sig HSB Dela till?

HSB Dela riktar sig till dig som är 18-29 år och som är bosparare i HSB. Du anmäler ditt intresse till HSB. Bostäderna kommer sedan att fördelas efter antal bosparpoäng. 

Hur går det till? 

HSB Dela innebär att HSB köper bostadsrätten tillsammans med dig. HSB betalar halva bostadsrätten och du betalar den andra halvan.

Vilken typ av avtal ingår du som köpare av HSB Dela?

HSB och du köper bostadsrätten av bostadsrättsföreningen. Du och HSB ingår samtidigt ett samäganderättsavtal.

Vem betalar för eventuella tillval vid köpet?

Det är du som står för hela kostnaden för eventuella tillval.

Vem betalar de löpande kostnaderna för bostadsrätten?
Det är du som betalar för samtliga löpande kostnader för bostadsrätten såsom årsavgift till bostadsrättsföreningen, el, försäkring med mera. 

Vem har rätt att nyttja bostaden?

Du nyttjar bostadsrätten exklusivt och HSB avstår sin nyttjanderätt. Du ska vårda bostadsrätten och stå för det löpande underhållet av den samma. Om större ombyggnationer eller förändring önskas genomföras eller om du vill hyra ut bostadsrätten ska HSB godkänna detta.

Hur länge gäller avtalet mellan dig och HSB?

Senast tio år efter inflyttningen ska samäganderättsavtalet mellan HSB och dig upphöra. Det kan ske på två sätt: Antingen väljer du att köpa HSBs andel eller så säljs hela bostadsrätten på vanligt sätt genom en mäklare.

Vad gäller vid pantsättning?

Du får endast pantsätta bostadsrätten för lån som tagits upp för att förvärva bostadsrätten, och inte för högre belopp än vad du har betalat för din andel av bostadsrätten. Eventuell pantsättningsavgift står du för.

Om du vill förvärva HSB:s del, hur går det till? 
Om du vill köpa HSBs del meddelar du det till oss, men ett förvärv kan tidigast ske fem år efter inflyttningen. HSB gör en marknadsvärdering och lämnar ett erbjudande med ett marknadsmässigt pris som du får ta ställning till.

Får du sälja din andel?
Du har inte rätt att överlåta din andel av bostadsrätten till annan person, utom vid försäljning av hela bostadsrätten.

Vad händer när de tio åren har gått?
HSB kommer att påkalla en försäljning av bostadsrätten efter tio år om inte du förvärvat HSBs andel av bostadsrätten, eller sålt den på marknaden med hjälp av en mäklare som vi godkänt. Du ansvarar för samtliga kostnader vid försäljningen av bostadsrätten, såsom mäklararvodet och eventuell överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen.

Kan HSB sälja bostadsrätten innan tio år har gått?
Under de tio år som samäganderättsavtalet gäller efter att inflyttning skett kan HSB endast påkalla försäljning av bostadsrätten om du gör dig skyldig till avtalsbrott.

Om du inte accepterar HSBs pris, vad händer då?
Om du inte accepterar HSBs pris kan du välja att antingen bo kvar tills de 10 åren löpt ut eller sälja bostadsrätten på marknaden via mäklare som HSB godkänt.

Vad händer om försäljningen ger vinst eller förlust?
Om det uppstår en vinst eller förlust vid en försäljning fördelas den lika mellan HSB och dig då ni äger halva bostadsrätten var.

Vem betalar omkostnader vid försäljning?

Det är du som betalar mäklararvodet. Köpeskillingen fördelas därefter lika mellan HSB och dig eftersom ni äger halva bostadsrätten var. 

Vad gäller om du får ändrade familjeförhållanden?
Om andelen skulle övergå till annan person genom bodelning eller arv ska den nya bostadsrättshavaren träda in i samägandeavtalet med HSB på samma villkor.

Kan du köpa bostadsrätten tillsammans med din partner?
Ja, det kan du så länge någon av er är bosparare och i åldern 18-29 år. Ni ska ha för avsikt att bo i bostadsrätten tillsammans som sambos, gifta eller att ha ingått partnerskap.

Kan du förälder köpa en bostadsrätt i HSB Dela till ditt barn?
Nej, man kan inte gå in som andelsägare i HSB Dela bostadsrätt tillsammans med sitt barn. Men självklart kan du som förälder bidra att finansiera förvärvet på annat sätt. HSB Dela är en satsning som riktar sig till unga för att de själva ska kunna köpa sin första bostadsrätt.

Påverkas bostadsrättsföreningen av HSB Dela?
HSB Dela påverkar inte bostadsrättsföreningen. Du som bor i bostadsrätten är medlem i bostadsrättsföreningen precis som vanligt och kan rösta vid föreningsstämman med mera.

Kommer HSB att erbjuda HSB Dela på andra ställen i landet?

HSB kommer just nu bara att ge erbjudandet i HSB brf Blanka. En utvärdering kommer sedan att ske av HSB Dela. Och om den faller väl ut kommer HSB erbjuda detta i större skala. 

Varför har ni valt HSB brf Blanka i Göteborg?

HSB har valt HSB brf Blanka på grund av sitt centrala läge vid vattnet och att projektet ligger i ett område som HSB bedömer lockar målgruppen unga vuxna.